czwartek, 25 maja 2017

ANIMATOR 11

DSC00812
Nasz   Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                           http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
                               Maj 2017  Nr. 11

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Członkowie i Sympatycy WKC!
Miesiąc maj był bardzo bogaty w wydarzenia w życiu Kościoła, a w tym naszej Wspólnoty Krwi Chrystusa. Najpierw rekolekcje w Domu św. Kaspra w Częstochowie, a zaraz potem Zebranie WKC i wybory do Rady Krajowej WKC, aż po  Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, który w tym roku przypadł na dzień 21 maja. Nie zapomnijmy również o innym wydarzeniu jakie miało miejsce 13 maja tj. setnej rocznicy objawień fatimskich. W obchodach tych wziął udział również papież Franciszek, który kanonizował dwójkę dzieci biorących udział w owych objawieniach tj. Franciszka i Hiacyntę. W tym dniu w wielu parafiach sprawowane były uroczyste msze św. i nabożeństwa.
Mam zatem nadzieję, że możemy za św. Pawłem powiedzieć, że w tym to czasie, tak bardzo bogatym w duchowe przeżycia i przekazywane nam treści,zostaliśmy wzbogaceni...: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie (1 Kor 1,5). Kontynuując myśl apostoła narodów czyli:zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną(Flp 3,13); otwórzmy się na kolejne wyzwania i zadania jakie stawia przed nami Bóg. O tym co nas czeka w najbliższcyh tygodniach można przeczytać poniżej. Ja natomiast proszę Was o modlitwę.
Wracając jeszcze do rekolekcji WKC w Częstochowie (02-05.05.17)przytoczę mój komentarz doLiturgii Nieszporów, dotyczący naszej duchowości. Z fragmentu Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,24-27): Jezus ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechu ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
„Kochani! To piękne i pełne optymizmu słowa. Bóg może nam wszystko przebaczyć, może nas zbawić, tylko jeden mały warunek, zbliżać się do Boga przez Chrystusa.
Zdawać by się mogło, że to nic trudnego i tak naprawdę każdy człowiek może być zbawiony, bo wystarczy przyjść do Jezusa ze swymi problemami, cierpieniami, wątpliwościami. Oddać Mu grzechy w sakramencie pokuty i już wszystko będzie dobrze. A Bóg, jak dobry Ojciec, poprowadzi nas za rękę prosto do nieba.
Kochani. W rzeczywistości, to nie jest tak prosto. Życie pokazuje, że niestety często jest brak zrozumienia właśnie tego, co to znaczy przez Chrystusa zbliżyć się do Boga. Szczególnie my, Misjonarze Krwi Chrystusa i Animatorzy Wspólnoty Krwi Chrystusa, powinniśmy mieć na uwadze fakt odkupienia przez Krew Chrystusa. Trzeba nam pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus – nasz Zbawiciel, za nasze grzechy, abyśmy mogli być zbawieni. Szczególną uwagę na tę przenajświętszą Krew zwrócił założyciel naszego zgromadzenia św. Kasper del Bufalo. Jego pragnieniem było, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie była przelana daremnie. Tzn., aby jak najwięcej ludzi skorzystało z owoców miłości Chrystusa, który oddał swe życie, przelał krew do końca, aby każdy mógł żyć wiecznie razem z Nim, mimo swych słabości, swych grzechów. Sam Kasper swoim życiem dał przykład, jak to robić. W tym gronie, mam nadzieję, że nie trzeba teraz o tym mówić. Jeśli jednak ktoś chciałby raz jeszcze wrócić do życiorysu św. Kaspra i pogłębić wiedzę o jego życiu, o jego rozumieniu miłości ukrzyżowanej, to zachęcam do naszej literatury. – Przypomnień, nigdy zbyt wiele.
Warto też możliwie często rozważać 7 przelań Krwi Chrystusa, choćby odmawiając z uwagą Różaniec do Krwi Chrystusa. W tajemnicach tego różańca, każdy też może odnaleźć siebie, swoje problemy, swoje cierpienia i wziąć przykład z Jezusa, który jako pierwszy przeszedł przez nie w maksymalnym wymiarze, bo jako całkowicie niewinny, sprawiedliwy i pełen miłości, doświadczył niesprawiedliwości, poniżenia, cierpienia bez granic, zarówno duchowego, jak i fizycznego. W końcu został ukrzyżowany i właśnie tam dokonało się zwycięstwo nad śmiercią, szatanem, ludzkim grzechem, słabością. To właśnie gasnące życie Jezusa wraz ze strumieniami krwi wypływającymi z Jego ran, a w końcu z otwartego boku włócznią, stało się źródłem nowego życia. Stało się źródłem życia szczególnie dla tych wszystkich, którzy przez grzech śmiertelny, nie mieliby życia w sobie, nie mieliby szans na życie wieczne w obecności Boga.
Jezus Zmartwychwstał i w ten sposób pokazał, że żaden krzyż, żadne poniżanie, a nawet śmierć, nie zamyka drogi do zmartwychwstania. On Zmartwychwstały uchylił rąbek tajemnicy, co znaczy zmartwychwstanie. Jest ono realne, warto więc się trudzić i całkowicie zaufać Chrystusowi.
Wciąż jeszcze przeżywamy okres Wielkanocny. On żyje, jak pisze św. Paweł w Liście do Hebrajczyków. Każdy może być zbawiony, jeśli przybliży się do Boga przez Niego.
To przybliżenie w naszej duchowości szczególnie wymaga od nasnaśladowania Chrystusa w Jego miłości ofiarnej dla innych, jak i za innych. Wymaga zrozumienia wartości każdej osoby ludzkiej, wartości tak wielkiej, że Jezus także za Nią przelał swoją krew, aby także Ją zbawił”.

WYBORY DO RADY KRAJOWEJ
W dniu 7 maja 2017 w Domu rekolekcyjnym pw. św. Kaspra podczas Zebrania Krajowego WKC, odbyły się wybory do Rady Krajowej WKC. Na animatorów krajowych wybrani zostali:Teresa Świderska z Podregionu Ożarowskiego i Jarosław Wołodkiewicz z podregionu swarzewskiego.Wybory te odbywają się co trzy lata. Dotychczasowej animatorce krajowej s. Czesławie Nowak, z którą wcześniej pracowałem przez 5 lat w Podregionie Zamojskim, pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową służbęw imieniu własnej i całej Wspólnoty.
NIEDZIELA MISYJNA GDAŃSK – JASIEŃ
W dniach 13-14 maja br. odbyła się Niedziela Misyjna w parafii bł. Doroty z Mątew w Gdańsku na Jasieniu, podczas której zawiązała się grupa wspólnoty WKC. Nowo rodzącej się wspólnocie życzymy wielu łask Bożych, entuzjazmu i wielu powołań
NAJBLIŻSZE TERMINY
03.06.2017 Skupienie WKC w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Początek Skupienia – godz. 14.00 (diec. warmińska)
10.06.2017 Skupienie WKC w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium na os. Słonecznym w Szczecinie. Początek Skupienia – godz. 10.00 (diec. szczecińska)
11.06.2017 Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Wojciecha w Olsztynie(diec. warmińska)
16-18.06.2017 Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych i wszystkich chętnych w Swarzewie
2.07 2017  - odpust Przenajdroższej  Krwi Chrystusa w Bisztynku-1030 - adoracja Najświętszego Sakramentu, 12 – Msza Św.
  Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz