czwartek, 2 listopada 2017

Temat formacyjny na listopad

KONFERENCJE DLA ANIMATORÓW I SYMPATYKÓW WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA NA ROK FORMACYJNY 2017/2018

Ks. Andrzej Szymański CPPS

Temat roku formacyjnego:
REGUŁA ŻYCIA – WG STATUTÓW WKC

TEMAT III
Miesiąc: LISTOPAD 2017

EUCHARYSTIA

W poprzednim roku formacyjnym, rozważaliśmy Osiem Błogosławieństw, czyli 8 dróg prowadzących do zbawienia, które przekazał nam sam Pan Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze. Te błogosławieństwa dotyczą każdego człowieka, niezależnie od tego do jakiej Wspólnoty należy.
Ten rok formacyjny, jako temat wiodący ma Regułę życia wg Statutów WKC. Zatem po pracy nad sobą wg 8 Błogosławieństw, w tym roku, odniesiemy nasze rozważania do wymagań zawartych w Statutach WKC. Będzie to jednocześnie przypomnienie, do czego zobowiązaliśmy się wstępując do tej a nie innej Wspólnoty. Jak zwykle, tak i w tym roku, temat podzielony jest na kilka podtematów, które podejmowane są w kolejnych miesiącach, poczynając od września.
Ten temat, już jako trzeci dotyczy bardzo ważnego elementu naszej Reguły życia, i nie tylko naszej Wspólnoty, a mianowicie Eucharystii, w której Jezus zmartwychwstały jest wciąż obecny pośród nas w swoim Ciele i swojej Krwi.
W Statutach WKC, w Rozdziale II. Reguła życia, czytamy:
Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa starają się jak najczęściej, nawet codziennie uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować Komunię Świętą. Odnowieni w miłości Chrystusa, chcą świadomie być „Mistycznym Ciałem” i „Krwią Chrystusa”. Udział w liturgii eucharystycznej jest dla członków źródłem, z którego czerpią siły i światło do życia Eucharystią w codziennych sprawach każdego dnia. Z tej szczególnej więzi z Jezusem Eucharystycznym wypływa także nabożeństwo, wyrażające się m.in. w osobistych i wspólnotowych spotkaniach z Nim na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Dwa lata temu, pewien biblista, pasjonat z UMK w Toruniu, na spotkaniu Kręgu Biblijnego w jednej z toruńskich parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zainspirowany pytaniami uczestników spotkania, wyjaśniał co to znaczy Pamiątka w języku biblijnym. Wyjaśniał na przykładzie obchodzenia Święta Paschy i ustanowienia Eucharystii.
Mówił on, że bez znajomości ST, tak naprawdę nie można zrozumieć NT. Otóż uświadamiał słuchaczom, że coroczne obchodzenie Święta Paschy, nie było tylko pamiątką w naszym rozumieniu. Każdy Izraelita uczestniczący w owym wspomnieniu wydarzeń, tak naprawdę realnie uczestniczył w tym, co się kiedyś wydarzyło. Uczestniczył tak mocno, jakby był jednym z tych, których Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyprowadził z domu niewoli, a potem dał mu w posiadanie Ziemię Obiecaną. W naszym rozumieniu i w naszej kulturze taka realność uczestniczenia w rzeczach przeszłych, jest niejasna, sprzeczna z przyzwyczajeniem do niepowtarzalnego przemijania czasu. Oni zaś jakby całym sobą, w duchu, cofali się w czasie do tamtych wydarzeń.
Potem ów biblista przeszedł do tłumaczenia ustanowienia Eucharystii w czasie spożywania Paschy. Otóż tak, jak owo wyzwolenie z niewoli egipskiej było czymś realnym i wiecznie żywym, tak Eucharystia ma być czymś realnym i wiecznie żywym wyzwoleniem z niewoli grzechu. Tak, jak na górze Synaj zostało zawarte przymierze Boga z ludem izraelskim, tak teraz w Wieczerniku, zostało zawarte

środa, 1 listopada 2017

Animator 13

DSC00812                                                     Nasz                                                     Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                                                                                       http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                                                               tel. (58) 674 14 29
-
                               Październik 2017  Nr. 13


Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 13-15.10 br. w Swarzewie odbyło się Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, oraz wszystkich chętnych rozpoczynających nowy rok formacyjny 2017/2018. Warto przypomnieć, że tematem tego roku formacyjnego jest Reguła życia wg Statutów Regionu Polskiego WKC. Podczas tego Skupienia rozważaliśmy temat związany ze Słowem Bożym i odpowiedzią na to Słowo w praktyce życia codziennego. Po raz kolejny zaskoczył nas Duch Święty, który poprzez zachwyt pewnej kobiety słuchającej słów Jezusa, które wyraziła w słowach: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś, otrzymała od Niego odpowiedź nie tylko dla siebie, ale dla ludzi wszystkich pokoleń aż do końca świata: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,27-28). Właśnie te słowa przyjęliśmy jako Słowo życia na czas naszego Skupienia, gdyż  mocno harmonizowały z aktualnym tematem.
Oto fragment konferencji na temat Słowa Bożego.  
„Ciekawą refleksją na ten temat dzieli się ks. prof. Waldemar Chrostowski, mówiąc, że: Czytając księgi święte,Żydzi nie czynią tego pod kątem weryfikowania ich od  strony historycznej, lecz sytuują siebie w długim łańcuchu pokoleń tych, którzy Biblię otrzymali i uznali za drogowskaz i pokarm dla swojego życia. Żyd nie docieka, którędy Izraelici wychodzili z Egiptu, lecz przeżywa tekst biblijny, jakby sam stamtąd teraz wychodził. Cześć i miłość do Biblii idą w parze z przekonaniem, że jest ona głęboko i wszechstronnie prawdziwa, nie w tym znaczeniu, że można ją poddać całościowej weryfikacji, swoistej historycznej lustracji, lecz dlatego, że wydaje ona błogosławione owoce w życiu tych, którzy ją czytają i objaśniają (Bóg, Biblia, Mesjasz – rozmowa z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, str. 416)
W naszej regule też chodzi o to, aby Pismo Święte przeżywać i wprowadzać w życie codzienne tak, aby przynosiło konkretne, błogosławione owoce.
W tym miejscu warto przypomnieć, że nasze zgromadzenie CPPS jak również WKC, ma obowiązek żyć w jedności z całym Kościołem Katolickim, którego głową na tej ziemi, jest kolejny następca św. Piotra, a więc papież. Teraz papież Franciszek i jego wskazania, powinny być dla nas bardzo ważne i wypełniane.
W odniesieniu do tego tematu, można przyjąć zalecenie papieża, aby każda osoba wierząca posiadała Pismo Święte, nosiła je przy sobie, czytała i rozważała. To właśnie coś takiego, jak w naszej Regule. Trudno rozważać Pismo Święte nie posiadając go. Trzeba by więc zwrócić uwagę, na jeszcze bardziej sumienne przykładanie się do poznawania tegoż Pisma i wprowadzania w życie codzienne. Jak bowiem można by pójść za Jezusem nie znając Go? – Któż inny mógłby lepiej przekazać informacje o Nim, niż On sam? – A to, co mówi Jezus o sobie słowem, czynem i własnym życiem, mamy opisane właśnie w Ewangeliach, z których trzy są tzw. synoptyczne, czyli opisujące Jezusa pod tym samym kątem, treścią zbliżone do siebie. Czwarta zaś Ewangelia wg św. Jana jest nieco inna, gdyż bardziej niż inni Ewangeliści, Jan zwraca uwagę na mowy Jezusa.Skoro tematem kluczowym dla nas jest dziś słowo, to warto podać jego znaczenie, aby nie było nieporozumień.
SŁOWO, a w języku greckim – LOGOS, zaś w. j. hebr. DABARwystępuje wielokrotnie w Biblii. Wtedy zgodnie z mentalnością całego Wschodu, dwie cechy były znamienne dla pojęcia słowa. Tam SŁOWO i RZECZYWISTOŚĆ są ze sobą związane w sposób tak nierozłączny, że w języku hebrajskim rzeczownik dabaroznacza zarówno słowo (opowiadanie, polecenie) jak i rzecz (rzeczywistość, sprawa). Zatem nie ma słowa, które nie mogłoby być rzeczywistością, i nie ma rzeczywistości, którą można by przedstawić bez użycia słowa.
Ponadto znaczeniowo są ze sobą również nierozłącznie powiązane SŁOWO i DZIAŁANIE: mówić – to działać, co jest prawdą zwłaszcza w odniesieniu do Boga, który stwarza świat za pomocą słowa” (Xavier Leon-Dufour – Słownik Nowego Testamentu).

SKUPIENIE ANIMATORÓW DIECEZJALNYCH I PARAFIALNYCH – 24-26.11.2017

Podczas listopadowego Skupienia będą wręczane nominacje dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, a także podziękowanie dla tych, którzy dotychczas pełnili lub dalej będą pełnić tę funkcję. Zapraszamy zatem wszystkich Animatorów.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę organizowaną przez WKC Podregionu Swarzewskiego do Włoch w dniach 26.05 – 04.06.2018.  Cena – 2295 zł + 160 EUR na koszty związane z realizacją programu (wstępy do muzeów, obiektów zabytkowych itp. ) 
Chętni do wyjazdu mogą się zgłaszać bezpośrednio do mnie (tel.: 694 451 256) lub do swoich Animatorów.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

KAHLENBERG * WIEDEŃ * PADWA * WENECJA * ASYŻ * RZYM * WATYKAN * MENTORELLA * MONTE CASSINO * NEAPOL *
POMPEJE * SAN GIOVANNI ROTONDO * LANCIANO * MANOPPELLO * LORETO * VELEHRAD

NAJBLIŻSZE TERMINY

17.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku na Żabiance. Różaniec – godz. 18.00. Msza św. – godz. 18.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. gdańska)
19.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC(diec. koszalińsko-kołobrzeska)
20.10.2017 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Katarzyny – Starogard Gdański. Różaniec – godz. 17.00. Msza św.  – godz.17.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. pelplińska)
21.10.2017– Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – godz. 15.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. elbląska)
22.10.2017Odpust parafialny św. Kaspra w parafii Świętej Trójcy w Gdyni, godz. 10,00
22.10.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Wojciecha – Olsztyn (diec. warmińska)
22.10.2017Odpust parafialny św. Kaspra w parafii św. Wojciecha–Olsztyn. Msza św. –godz. 15.00. (diec. warmińska)
23.10.2017Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii św. Józefa – Olsztyn. Msza św. – godz. 15.00. (diec. warmińska)
26.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. toruńska) 
28-29.10.2017 –odpust Św. Kaspra, skupinie parafialne i niedziela misyjna w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie
05.11.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Andrzeja Boboli – Sopot (diec. gdańska)
24-26.11.2017Skupienie dla animatorów

                                                    Ks. Andrzej Szymański, CPPS

niedziela, 22 października 2017Odpust Św. Kaspra del Bufalo patrona Wspólnoty Krwi Chrystusa w
Parafi pw. ŚW. WOJCIECHA  w Olsztynie - Niedziela 22.10.2017 


czwartek, 12 października 2017

Skupienie w Swarzewie

Zapraszamy

 w dniach 13 - 15 PAŹDZIERNIKA 2017 r.  na  Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych do DOMU MISYJNEGO  w Swarzewie.

środa, 11 października 2017

Temat Formacyjny na październik 2017 r.

„Krzyk krwi” jako wezwanie dla WKC do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
            Statuty Regionu Polskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa w następujący sposób mówią o tym zagadnieniu: Wspólnota otwiera się także na „wołanie krwi” płynącej w ludzkich zranieniach. Idzie, kochając i służąc przez modlitwę, przez przykład własnego życia i konkretną pomoc. (s. 22)
Termin „krzyk krwi” lub „wołanie krwi” stanowi pewien skrót myślowy w naszej duchowości Krwi Chrystusa i ma swoje źródło w tekście biblijnym, który opowiada o Kainie i Ablu. Jak pamiętamy, kiedy Kain zabił Abla, to wtedy autor biblijny przekazał nam słowa Boga, który mówi do Kaina: Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi(Rdz 4, 10).
Papież Benedykt XVI, podczas rozważania na Anioł Pański w miesiącu lipcu (05.07.2009.), mówiąc o lipcowej tradycji kultu Krwi Chrystusa, nawiązał do tego w następujących słowach: „Napisane jest w Księdze Rodzaju, że krew Abla, zabitego przez swego brata Kaina, głośno woła z ziemi do Boga. Niestety, tak jak w przeszłości, dziś również słychać to wołanie, bo ludzka krew wciąż jest przelewana na skutek przemocy, niesprawiedliwości i nienawiści. Kiedy ludzie pojmą, że życie jest święte i należy wyłącznie do Boga? Kiedy zrozumieją, że wszyscy jesteśmy braćmi? Na rozlegające się we wszystkich częściach ziemi wołanie, spowodowane przez przelew krwi, Bóg odpowiada krwią swego Syna, który za nas oddał życie. Chrystus na zło odpowiedział nie złem, lecz dobrem, swoją nieskończoną miłością. Krew Chrystusa jest rękojmią wiernej miłości Boga do ludzkości. Patrząc na rany Ukrzyżowanego, każdy człowiek, nawet w warunkach największej nędzy moralnej, może powiedzieć: Bóg mnie nie opuścił, kocha mnie, oddał za mnie życie, i to pozwala mu odzyskać nadzieję. Niech Maryja Dziewica, która pod krzyżem razem z apostołem Janem otrzymała testament krwi Jezusa, pomoże nam odkrywać bezcenne bogactwo tej łaski, z poczuciem głębokiej i wiecznej wdzięczności.
Warto też w tym kontekście przypomnieć te znamienne słowa papieża Jana Pawła II skierowane do Misjonarzy Krwi Chrystusa z okazji XVII Zebrania Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Rzymie (10-21.09.2001.): „Gdy św. Kasper del Bufalo założył wasze Zgromadzenie w roku 1815, mój poprzednik, papież Pius VII, polecił mu pójść tam, gdzie inni nie poszliby i prowadzić misje, które wyglądały mało obiecująco. (…) Dwa wieki później inny Papież wzywa synów św. Kaspra, aby byli nie mniej odważni w swoich decyzjach i dziełach – aby poszli tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą i podejmować misje, które nie budzą dużej nadziei na sukces.” (Żyć Ewangelią, Listopad 2001, nr 70).
Odpowiadając na te wyzwania, Misjonarze Krwi Chrystusa, a wraz z nimi Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa oraz świeccy żyjący duchowością Krwi Chrystusa, starają się słyszeć „krzyk krwi”, który dobiega dzisiaj do nas z różnych stron i zakątków nie tylko świata, ale i naszych środowisk oraz społeczeństw. Nie sposób tutaj wymienić wszystkie dzieła tej wielkiej rodziny duchowej, ale wystarczy wspomnieć choćby o kilku z nich. Misjonarze wraz z Adoratorkami i świeckimi, żyjącymi tą duchowością, posługują w Tanzanii na rzecz sierot oraz umierających na trąd; w krajach Ameryki Południowej walczą o prawa ludności tubylczej do ich własności, odpowiedniej pracy i godziwej zapłaty; w krajach Ameryki Północnej działają m.in. na rzecz pojednania pomiędzy zwaśnionymi ludźmi na tle rasowym, kulturowym, narodowym, itp. W naszym kraju misjonarze posługują w hospicjum dla ludzi chorych i umierających na raka, podejmują się

wtorek, 10 października 2017

rekolekcje dla księży opiekunów WKC

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 
oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 13-16.11.2017 r.

Słowo Życia:„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).
Temat: Krew Chrystusa jako Słowo Życia- rola Słowa Bożego w życiu kapłańskim

Gdzie: W Domu Misyjnym św. Franciszka Ksawerego w                                   Ożarowie Maz. Ul. Zamoyskiego 19.

Kontakt: tel. 22 722 12 57; 
e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  ks. Bogusław cpps,

Zgłoszenia do: 09.11.2017 r.
Ofiara:200 zł
Prośba: O zabranie własnych alb.

Rozpoczynamy 13.11.17 r. w poniedziałek kolacją o godz. 18.00,
o godz. 20.00 zawiązanie wspólnoty. 
Kończymy w czwartek 16.11.17 r. obiadem ok. godz. 14.00.
Możliwość otrzymania zaświadczenia o odbytych rekolekcjach !

AMDG !


Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
13-16.11.2017 r.
Temat: Krew Chrystusa jako Słowo Życia- rola Słowa Bożego w życiu kapłańskim
Słowo życia: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).
Prowadzą Misjonarze Krwi Chrystusa i zaproszeni Goście
Plan:Poniedziałek 13.11.2017 r.
18.00 Kolacja
20.00 Zawiązanie wspólnoty i Konferencja wstępna
21.00 Apel Jasnogórski, Hymn do

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych


Termin: 01-03.12.2017 r.

 Temat: Pokochać teściową

Rozpoczęcie w pt godz. 18.oo kolacją i zakończenie w niedz. 
godz. 14.00 obiadem
Miejsce: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Józefa
ul. Ks. Pronobisa 6a Swarzewo;
Poczta: 84-100 Puck
tel.:(58) 674 14 29
www.ozarow.cpps.ple-mail: swarzewo@odkupieni.pl
Zachęcamy  do uczestniczenia w całym  programie rekolekcji !  

Uwaga!  opieka nad dziećmi (od 3 lat) zapewniamy tylko podczas konferencji. Narzeczeni, którzy przybędą na te rekolekcje, mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu tych rekolekcji
Uwaga podczas rekolekcji możliwość rozmów z doświadczonymi parami małżeńskimi z poradnictwa rodzinnego !
Zgłoszenia: Furta, Tel. 58) 674 14 29 lub ks. Bogusław 694 451259, e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 26.11.2017 r.

Ofiara za udział w rekolekcjach: 180,00 zł./osoba dorosła; 90,00 zł./dzieci od trzech lat
Ofiara obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w rekolekcjach
Ofiara bez noclegu z wyżywieniem 120 zł
Zaliczka w wysokości 50% przelewem na konto:
Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa  PKO BP SA Wejherowo 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Pan Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci, nauczyciel akademicki. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz małżeństwom w kryzysie. Od lat przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. (Z książki Warto być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwiga Pulikowska, żona i matka trojga dzieci. Od wielu lat jest Diecezjalną Doradczynią Duszpasterstwa Rodzin oraz Nauczycielem Naturalnego Planowania ...