piątek, 2 marca 2018

Niedziela Misyjna w Bartągu!

W dniu 4 marca WKC z Archidiecezji Warmińskiej organizuje niedzielę misyjną 
w parafii Świętego Jana Ewangelisty,
Archidiecezjalnym Sanktuarium Bożej Opatrzności w Bartągu
Msze Święte o 8,00, 10,00; 12,00; 15,00 i 18,00.
 Misje prowadzą Ks. Andrzej Szymański, Tadeusz Kulis, Bogdan Szewczyk, 
Zofia Dobrzyńska i Teresa Kujawska.

czwartek, 1 marca 2018

Tematy formacyjne WKC - 2017 -18

TEMAT   I      -     WRZESIEŃ   2017         -    TAJEMNICA PASCHALNA
TEMAT   II     -     PAŹDZIERNIK 2017    -     WOŁANIE KRWI
TEMAT   III    -     LISTOPAD 2017           -    EUCHARYSTIA
TEMAT   IV    -    GRUDZIEŃ  2017          -    SŁOWO BOŻE I MODLITWA
TEMAT   V     -    STYCZEŃ 2018             -    JEDNOŚĆ PRZEZ KREW CHRYSTUSA
TEMAT   VI    -    LUTY 2018                    -    POKORA I POSŁUSZEŃSTWO
TEMAT   VII  -     MARZEC 2018              -    NAWRÓCENIE I POJEDNANIE
TEMAT   VII  -     KWIECIEŃ 2018          -    WZORY ŻYCIA
TEMAT   IX   -     MAJ 2018                      -     POJEDNANIE I POSŁUGA POJEDNANIA

VII temat formacyjny!

Nawrócenie i pojednanie.

1. Gdybym miał wybrać jedno zdanie z Biblii, choć to oczywiście trudne zadanie bo całość Objawienia Bożego jest przebogatą i piękną historią, ba, nie tylko historią ale żywym Słowem Boga, na odkrycie tej tajemnicy i tak by nam życia nie starczyło. Kiedy o tym myślę przyszło mi na myśl żeby zajrzeć do epilogu Ewangelii św. Jana. Znajdziemy tam pouczające słowa, że gdyby chcieć opisać wszystkie dzieła i słowa Jezusa to cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by to opisały. Patrząc przez znaczenie tych słów, czyż podobnie nie jest i z nami? Że życia człowiekowi zabraknie aby zgłębić słowo Boże, aby pomieścić tę Bożą mądrość i zgłębić tajemnicę obecności Boga pośród nas a także zaczerpnąć siłę jaką ono daje do życia na co dzień. W naszej Wspólnoście jednak żyjemy i pracujemy praktykując życie Słowem Życia więc gdybyśmy chcieli wybrać taki stały fragment, który by nam przyświecał niejako motto mogłoby to być zdanie z Pierwszego listu św. Piotra: Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.(1P 1, 18-19).

2. W naszej Wpólnocie coraz bardziej staje się oczywistą świadomość, że skoro jestem odkupiony najwyższą ceną jaką może złożyć człowiek a więc życiem, warto się zapytać co te słowa robią z twoim sercem. Jak to słowo rezonuje w twojej duszy, kiedy pomyślisz, że to nie człowiek ale Bóg złożył za ciebie tę najwyższą cenę. Nie możemy być Wspólnotą Krwi Chrystusa bez świadomości, że mamy wartość Krwi naszego Pana! To jest absolutnie fundamentalna sprawa bez której nie możemy ruszyć dalej. Więc należałoby się zatrzymać w tym miejscu by dać sobie czas na osobistą refleksję – jestem odkupiony Krwią Chrystusa. Jestem wartościowym człowiekiem! Nawet jeśli ktoś odebrał ci tę wartość bądź próbuje to robić, zawsze możesz przyjść do Jezusa. Przyjść do Jezusa w duchu i prawdzie. Możesz się z Nim spotkać w duchowej światyni swojego serca. To właśnie tu, w tym niezwykle intymnym spotkaniu odkryjesz w sobie wielką wartość – zostałeś wykupiony Najdroższą krwią Baranka. A odpowiedzieć na tę wartość możemy tylko w jeden sposób podejmując codzienny wysiłek nawrócenia i pojednania. Nawrócenie trudno jednoznaczenie zdefiniować. Może być głębokie jak u Szawła, który stał się Pawłem Apostołem Narodów. Przejawem nawrócenia może też być prozaiczna codzienna refleksja nad sobą podczas rachunku

Terminy skupień WKC w Domu Misyjnym w Swarzewie w 2018 r.

26  -  28 styczeń 2018 r. ; 
20  -  22 kwiecień  2018 r. ;
08  -  10 czerwiec 2018 r. 

poniedziałek, 12 lutego 2018

Skupienie w Kętrzynie!


               10 lutego w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie odbyło się skupienie parafialne WKC.
Ks. Andrzej Szymański odprawił Mszę św. i poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie.
Potem odbyło się spotkanie członków WKC i parafian z Ks. Andrzejem moderatorem podregionu Swarzewskiego i Lucyną Malec animatorem podregionu Swarzewskiego. 
Uczestnicy byli zadowoleni, że mogli uzyskać odpowiedzi na wiele pytań  nurtujących dzisiejsze społeczeństwo.


Spotkanie przygotowała Lilia Sienkiewicz - animator WKC w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie.

piątek, 2 lutego 2018

Animator nr 15.

DSC00812Nasz                              Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
Styczeń 2018  Nr. 15

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 26.01-28.01.2018 odbyło się nasze pierwsze w roku kalendarzowym 2018 Skupienie dla animatorów WKC i wszystkich chętnych w Domu Misyjnym Swarzewie. Przebiegało ono w świątecznej atmosferze, kiedy to nasze domy są jeszcze pełne Bożonarodzeniowych symboli jak żłóbek czy choinka, przy których śpiewamy kolędy i dzielimy się opłatkiem, aby wyrazić naszą radość z narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ta radosna atmosfera pomagała nam wejść w tematy, jakie zostały nam zaproponowane, abyśmy się nad nimi zastanowili.

Pierwsza konferencja dotyczyła Darów Ducha Świętego i wprowadziła nas w nowy dwuletni program duszpasterski 2017/2019 dla Kościoła w Polsce. Kościół potrzebuje, aby każdy, kto przyjął już Sakrament Bierzmowania otworzył się na działanie Ducha Świętego – Trzeciej Osoby Boskiej, i świadomie korzystał z darów, które od Niego otrzymał. Chodzi o to, aby wszyscy ochrzczeni nie tylko kandydaci pogłębili wiedzę o bierzmowaniu. Natomiast druga konferencja dotyczyła już tematu formacyjnego WKC, którym jest: JEDNOŚĆ PRZEZ KREW CHRYSTUSA
z Reguły życia wg Statutów WKC.
            W homilii na rozpoczęcie Skupienia powiedziałem min.:
„Kochani!Serdecznie witam Was na pierwszym spotkaniu w tym Nowym Roku kalendarzowym 2018. Dziś mógłbym to spotkanie rozpocząć podobnie, jak niegdyś św. Paweł rozpoczął swój list do swego umiłowanego ucznia Tymoteusza. Spotykamy się przecież już dość długo trudząc się we wspólnym Dziele Krwi Chrystusa i z racji pełnionej przez nas funkcji, a tak naprawdę nieco innego powołania, bo ja jako misjonarz, a Wy jako animatorzy Wspólnoty Krwi Chrystusa, jesteśmy sobie bliscy, to jednak w pewnym sensie jesteście między innymi moimi umiłowanymi uczniami. Wy też jesteście tymi, którzy mają swoich podopiecznych w podregionie, diecezji, parafii, a także w grupie. Ci Wasi uczniowie też powinni być przez Was umiłowani i mam nadzieję że już teraz przynajmniej w większości są.
Kochani. Miłość jest bardzo ważna we wszelkich relacjach między ludzkich, a szczególnie w relacji nauczyciel – uczeń. Dopiero w relacji miłości uczeń jest naprawdę otwarty na przyjmowanie wiedzy i doświadczenia od swego nauczyciela. Nauczycielowi zaś nie brak sił i cierpliwości dla swych umiłowanych uczniów. Doskonały przykład takiej relacji mamy w Jezusie i Jego uczniach apostołach, a dziś w czytaniu z listu św. Pawła do Tymoteusza. Podobnie jak św. Paweł tak ja i każdy z Was jest posłany przez Pana dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie. Łaska, miłosierdzie, pokój dla Was od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę …z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Was w moich modlitwach. Zatem jednym z wyrazów naszej miłości jest dziękczynienie Bogu za swych uczniów, nauczycieli, także i pamięć w modlitwach.
Św. Paweł zwraca też uwagę na dziedzictwo wiary, co
jest wciąż aktualne, o czym też warto pamiętać i przypominać innym. Tymoteusz miał to szczęście, że zarówno matka jak i babcia były osobami wierzącymi i to bez obłudy, czyli w szczerości serca. Doświadczenie całych dziejów chrześcijaństwa potwierdza ten fakt. Dzieci wychowane w wierze, łatwiej akceptują zasady wiary chrześcijańskiej i zwykle są osobami wierzącymi.Dla animatorów jest też to ważne.
Paweł pisze: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
Włożenie rąk w przypadku Pawła, to zapewne przekazanie Bożego Ducha, Ducha Świętego, a u nas może to być sakrament bierzmowania, w którym między innymi otrzymujemy siedmiorakie dary do mężnego wyznawania wiary, gdyż jak wtedy tak teraz Bóg nie daje ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
Oprócz tego, jako członkowie WKC, a tym bardziej animatorzy przeszliśmy przez kolejne stopnie ofiarowania się Jezusowi, który nas krwią swoją odkupił, czyli przez różne stopnie formacji w WKC. Zatem też warto przypomnieć sobie zarówno dary otrzymane w sakramencie bierzmowania, jak i nasze Statuty, aby odnawiać wciąż na nowo charyzmat Boży, który został nam dany i wciąż na nowo Bóg chce współdziałać z nami, jeśli tylko my chcemy być Mu wierni i z gorącym sercem współpracować z Nim.Duch Święty wciąż jest obecny w Kościele, i jak mówił Jezus, On nam wszystko przypomni czego nauczał Jezus i będzie nas prowadził”.
ODPUST ŚWIĘTEGO JÓZEFA W SWARZEWIE

Odpust Świętego Józefa odbędzie w sobotę 17 marca br. Rozpocznie się on Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej o godz. 12.00. Po Mszy św. zapraszamy na dalsze świętowanie do Domu Misyjnego w Swarzewie.
NAJBLIŻSZE TERMINY

04.02.2018 Niedziela Misyjna w parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Jodłownie. Msze św. – 9.00; 11.00  (diec. gdańska)
10.02.2018Skupienie WKC w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Msza św. – godz. 14.00. Po mszy św. – Spotkanie(diec. warmińska)
11.02.2018Homilie w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie (diec. warmińska)
18.02.2018 Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Fabiana i św. Sebastiana w Szczuce. Msze św. – 9.00; 11.00  (diec. toruńska)
25.02 – 28.02 – Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i młodzieży w parafii pw. św. ap. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie(diec. toruńska)
04.03.2018 Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Jana Ewangelisty – Sanktuarium Bożej Opatrzności w Bartągu. Msze św. – 8.00; 10.00; 12.00; 15.00; 18.00  (diec. warmińska)
08.03 – 10.03 –Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, dzieci i młodzieży w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardei(diec. elbląska)
11.03 – 14.03 –Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, dzieci i młodzieży w parafii pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotoryi (diec. toruńska)
15.03 – 18.03 –Misje Parafialne  w parafii pw. Świętego św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku (diec. warmińska)
08.04.2018Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Anny w Chałupach. Msze św. – 9.00; 11.00(diec. gdańska)
15.04.201825 -lecie WKC w parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie.Msza św. - godz.14,00 (diec. pelplińska)
20-22.04.2018  – SKUPIENIE ANIMATORÓW W DOMU MISYJNYM W SWARZEWIE
ks. Andrzej Szymański, CPPS

środa, 31 stycznia 2018

6 temat formacyjny na luty 2018 r.


Pokora  i  posłuszeństwo
„On przejawia  moc ramienia  swego,
rozprasza  ( ludzi ) pyszniących  się zamysłami  serc  swoich.
Strąca  władców  z  tronu, a  wywyższa pokornych.”  (Łk. 1,  51,52 )
"kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich" (Mk 10,43).
Te słowa ukazują drogę do prawdziwej pokory.
Na  wstępie przyjrzyjmy  się  jakie  treści  kryją słowa:  pokora i  posłuszeństwo.
Pokora  to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami, zwłaszcza  w  celu  podkreślenia  swojej  wyższości.
Pokora  chroni przed pokusą wywyższania się, szukania nienależnych honorów, przeceniania własnych zdolności; jej przeciwieństwem jest pycha. Skoro  pycha  jest przeciwieństwem  pokory  to  należy  pamiętać, że „pycha  zawsze  kroczy  przed upadkiem”.
Dla chrześcijanina więc pokora to prawda o sobie i o Bogu. Pycha to  fantazja i pułapka egocentryzmu,  która  spycha i zamyka nas w samotności, ponieważ patrzymy na innych w kategoriach ewentualnego zagrożenia. Pycha  nie pozwala na zbudowanie przyjaźni ani miłości tego, czym naprawdę karmi się serce człowieka i czego naprawdę potrzebuje. Pycha sprowadza człowieka do mieszaniny zawiści i lęku, bez dostępu do źródła wewnętrznej wolności i radości.
Pyszny ani nie miłuje Boga, ani nie jest w stanie przyjąć miłości, którą daje mu Bóg.
Ten, kto jest świadomy, że jest niczym wobec Bożego Majestatu, unika pychy i pogardy wobec bliźniego, umie zrozumieć innych, włącznie z ich błędami. Zaś  ten, kto myśli, że nigdy się nie pomylił, gorszy się błędami innych, a nie  swoimi. Pyszny  ciągle  kombinuje  jak  ukryć swoje  wady i  słabości i  przez  to  jest  zmęczony  swoją  sztucznością.
Pokora polega na uniżeniu ludzkiego ducha przed Bogiem. Pojawia się wówczas, gdy uznaje się w sercu i potwierdza życiową postawą, że Bóg jest wszystkim, a człowiek sam z siebie nic nie może.
Pokora nie jest stanem człowieka pokonanego czy słabszego, którego silniejszy uczynił swoim poddanym, zależnym lecz stanem człowieka zgadzającego się dla Bożej miłości na wolne posłuszeństwo konkretnej osobie np. kierownikowi duchowemu, współmałżonkowi, czy  przełożonemu.
Wyróżniamy pokorę  prawdziwą  i  fałszywą.
Prawdziwej pokorze towarzyszą pewne znaki: radość, pokój, cichość i moc. Objawami fałszywej pokory są: zniechęcenie, rezygnacja z ćwiczenia się w cnotach, nieustanny niepokój serca i brak przebaczania sobie  i  innym  popełnionych błędów. Przykładem  fałszywej  pokory  jest  obraz  człowieka  ze  złożonymi  rękoma  i  jego wewnętrzny  opór, aby wyciągnąć  rękę  do pojednania.
Każdy człowiek ma zalety, dzięki którym może czuć się wartościowy, ale nie lepszy niż inni.  Każdą zaletę da się pozytywnie przekształcić w pokorne działanie.
            Pokora nie toleruje fałszu na temat własnych pozytywnych bądź negatywnych cech.
Należy  pamiętać,  że  pokora to  nie  kompleksy, to  nie  wstydliwość,  czy  lękliwość, ale  jest  to  odwaga,  sprawiedliwość  Boża, miłosierdzie,  czujność  i  troska o  dobro.
Dość często w środowisku kościelnym  spotyka  się  stereotypowe  myślenie  o  pokorze,  które   brzmi następująco:  „Dobry katolik powinien być pokorny, nigdy się nie przyznawać do swoich osiągnięć i zalet, absolutnie się nie wychylać. Powinien  regularnie pomniejszać swoje sukcesy i zalety, a powiększać wady.”Do  tego  osoby, które potrafią się obiektywnie, dobrze oceniać