czwartek, 19 stycznia 2017

TEMAT V    
Miesiąc: STYCZEŃ 2016

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NASYCENI(Mt 5,6)

Co to znaczy pragnąć sprawiedliwości? Znaczy to pragnąć dobra w takim rozumieniu, jak powiedział św. Jan Apostoł:Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego (1J 2,29). Zatem człowiek sprawiedliwy, to człowiek, który stara się żyć według zasad naszej wiary i pragnie też on, aby inni żyli podobnie. Doświadczenie jednak uczy, że dopóki żyjemy, to tak do końca nie udaje się być sprawiedliwym, bo zdarzają się różne grzechy w naszym życiu; grzechy, które ranią nie tylko nas, ale także nasze otoczenie. Bóg usprawiedliwia nas w sakramencie pokuty, lub poprzez sakrament namaszczenia chorych, ale niestety upadki się zdarzają.
Po tym życiu już zostaniemy przemienieni do końca na wzór Chrystusa Zmartwychwstałego i zostanie spełnione pragnienie sprawiedliwości tych, którzy rzeczywiście tego pragną.
„Warto przypomnieć, że w języku biblijnym sprawiedliwość to cały porządek zbawczy będący darem Boga, w którym jest miejsce dla każdego i w którym możliwe

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Zapraszamy na skupienie!

Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na
DNI SKUPIENIA
animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę


Temat Skupienia:

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5,6).


              
          W programie Skupienia: Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, doświadczenie wspólnoty, adoracja i modlitwa o uzdrowienie duszy 
i ciała, konferencje, łamanie się opłatkiem, możliwość rozmowy i spowiedzi, Godzina pytań.
\\

Skupienie poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS
Termin Skupienia: 13.01-15.01.2017

Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
                ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
         Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta)

SŁOWO ŻYCIA

Żywe jest słowo Boże, skuteczne…

sobota, 7 stycznia 2017

Ostatnie pożegnanie!

Z żalem żegnamy naszą siostrę Janinę Fiedorowicz z parafii św. Jerzego w Kętrzynie. Odeszła do Pana  2 stycznia w wieku 79 lat. Siostra Janka służyła Wspólnocie 23 lata. Dziękujemy jej za gorliwą wiarę, koleżeństwo i uczynność. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym AMEN.

czwartek, 5 stycznia 2017

Ostatnie pożegnanie!

Dzisiaj 5 stycznia pożegnaliśmy naszą siostrę Stanisławę Jaranowską, byłą animatorkę Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Św. Józefa w Olsztynie. Siostra Stasia odeszła do Pana w wieku 87 lat. Dziękujemy jej za wielki wkład pracy dla Wspólnoty. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! Amen.

sobota, 31 grudnia 2016

Niech Wam Bóg błogosławi!
Bądź zawsze blisko tych, których  kochasz, mów im głośno, 

jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich 

dobry, miej czas, aby im powiedzieć "jak mi przykro", 

"przepraszam", "proszę", "dziękuję" i wszystkie inne słowa 

miłości, jakie tylko znasz. 

 Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł/a je wyrazić. 
Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni. 

Niech Nowy Rok 2017 będzie szczęśliwy i błogosławiony.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Animator 7


Nasz                              Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                         http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
Listopad/Grudzień 2016  Nr. 7

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Kochani Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
Jesteśmy po pierwszych dniach Skupieniadla animatorów diecezjalnych i parafialnych naszej wspólnoty w nowym roku formacyjnym 2016/2017. W Skupieniu, które odbyło się w dniach 4-6 listopada wzięło udział ponad 40 osób, a Słowo życia, które nam towarzyszyło zostało wzięte z Drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan: Módlcie się, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło…(2 Tes 3,1).
Zanim przeszliśmy do głównego tematu skupienia, którym są Błogosławieństwa z Kazania Jezusa na Górze nawiązaliśmy do uroczystości Wszystkich Świętych, którą kilka dni wcześniej przeżywaliśmy.
W homilii na rozpoczęcie powiedziałem m.in.:
Serdecznie witam Was wszystkich na dzisiejszej Eucharystii rozpoczynającej nasze Skupienie. Dziękuję, że jesteście i proszę już teraz o pogłębianie więzi między nami, a Chrystusem, do adoracji Jego Najświętszej Krwi.
Tak niedawno obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, których w niebie przez wieki nagromadziło się bardzo dużo. W kolejnym dniu wspominaliśmy wszystkich drogich nam zmarłych. Patrzyliśmy też na ich mogiły i na mogiły tych, o których już inni zapomnieli. O nich jednak nie zapomniał Bóg. Jedni cieszą się już Jego bliskością, a inni błąkają się gdzieś w miejscu, które nazywamy czyśćcem. Inni jeszcze niestety są skazani na wieczne potępienie. Można mieć nadzieję, że dzięki wielkiemu miłosierdziu Bożemu takich jest mało. Wspomniane uroczystości były też dla nas czasem zadumy nad naszym życiem, przemijaniem; nad celem, do którego zmierzamy. Każdy mijający dzień przybliża nas do tej drugiej rzeczywistości, która przekracza naszą wyobraźnię. Wypowiadamy słowa, których rzeczywisty sens poznamy dopiero po naszej śmierci. Będzie to spotkanie z Bogiem, naszym Ojcem, naszym Panem, naszą Miłością. Dziś możemy jeszcze uzyskać odpust zupełny za jakąś duszę w czyśćcu cierpiącą. Zatem podczas tej Mszy świętej módlmy się też za te wszystkie dusze, które wciąż jeszcze oczekują na spotkanie z Bogiem oraz za nas samych, abyśmy tak żyli, żeby móc po tym życiu spotkać się ze wszystkimi świętymi w niebie.
Tematem naszego pierwszego spotkania było drugie Błogosławieństwo z Ewangelii św. Mateusza: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni(Mt 5,4).
Oto kilka myśli z konferencji poświęconej temu Błogosławieństwu:
„Człowiek smuci się czasem z różnych powodów. Można się smucić np. dlatego, że na świecie widzi się wiele zła, wiele niesprawiedliwości, cierpienia i nie potrafi się temu zaradzić. Można się też smucić z powodu własnych ułomności i trudności z pokonaniem własnych słabości lub choroby, czy kłopotów materialnych. Można również smucić się ze smutnymi współczując im.
Jak wiemy z doświadczenia, powodów do smutku na tym świecie jest wiele, a czasem tak wiele, że można by wpaść w rozpacz, ale na szczęście Jezus mówi, że błogosławieni są smutni i oni będą pocieszeni.
Zatem ufając słowom Jezusa, nie możemy popadać w rozpacz, bo smutek w radość się przemieni. Wszystko ma swój kres i tak, jak po nocy przychodzi dzień, a po burzy – słońce, tak mijają trudne dni i nadejdzie pocieszenie.
Bóg widzi smutek człowieka, więc nie dopuszcza aż tak wiele, aby człowiek się załamał, lecz pociesza zwykle jeszcze na tym świecie, ale na pewno już po zakończeniu naszej ziemskiej pielgrzymki, jeśli wytrwamy do końca nie tracąc ufności pokładanej w Bogu.
Takim jasnym obrazem sytuacji, w której człowiek ma rzeczywisty powód do smutku i smuci się bardzo nie tracąc zaufania do Boga, jest starotestamentalna postać sprawiedliwego Hioba, który niezasłużenie w krótkim czasie traci wszystko: rodzinę, majątek, zdrowie, a potem Bóg mu daje więcej niż miał na początku. W przypadku Hioba było to już w tym życiu, ale nie zawsze tak być musi. Czasem trzeba trochę dłużej poczekać, ale na pewno Bóg nie zawiedzie skoro sam obiecał pocieszenie.

Jan Paweł II powiedział: „Nie można zrozumieć tego błogosławieństwa, jeśli się nie uzna, że życie ludzkie nie ogranicza się do czasu spędzonego na ziemi, ale zwrócone jest całkowicie ku doskonałej radości i pełni życia w zaświatach. Ziemskie cierpienie, kiedy zostaje przyjęte w miłości, upodabnia się do gorzkiej pestki zawierającej ziarno nowego życia, skarb Boskiej chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności. Nawet jeśli świat pełen zła i wszelkiego rodzaju nieszczęść często stanowi widok godny pożałowania, zawiera się jednak w nim nadzieja na inny, lepszy świat miłości i łaski. Nadzieja ta ma swe źródło w obietnicy Chrystusa. Dzięki niej ludzie cierpiący, złączeni z Nim w wierze, doświadczają już w tym życiu radości, która po ludzku wydaje się niewytłumaczalna. Istotnie niebo zaczyna się na ziemi” (Rzym, 27 kwietnia 1994).
NAJBLIŻSZE TERMINY

09.11.2016 – Skupienie WKC w Domu Rekolekcyjnym w Pelplinie. Początek Skupienia – godz. 16.30 (diec. pelplińska)
12.11.2016 – Skupienie WKC w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Początek Skupienia – godz. 14.00 (diec. warmińska)
11.11.2016 – Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Msze św. – godz. 6.30, 8.30, 10.00 (Suma), 11.30 (z udziałem dzieci), 13.00 (z udziałem młodzieży), 15.00 (w Domu Opieki Społecznej), 18.00. (diec. warmińska)


CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE

Z 10 na 11 grudnia 2016 odbędzie się CZUWANIE WKC na Jasnej Górze w Częstochowie. Nasz Podregion Swarzewski prowadzi Czuwanie od godz. 2.50.


TERMINY – ANIMATORZY

13-15.01.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych i wszystkich chętnych. Skupienie będzie połączone z opłatkiem
24-26.02.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnychi wszystkich chętnych
24-26.03.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnychi wszystkich chętnych (w okresie Wielkiego Postu)
16-18.06.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnychi wszystkich chętnych

PODZIĘKOWANIE

Miesiąc Październik obfitował w liczne spotkania znaszymi Wspólnotami WKC z okazji Odpustów św. Kaspra, Niedziel Misyjnych, i Skupień w naszym Podregionie. Wszystkim za trud przygotowania tych spotkań bardzo dziękuję.


                Ks. Andrzej Szymański, CPPS