środa, 31 stycznia 2018

6 temat formacyjny na luty 2018 r.


Pokora  i  posłuszeństwo
„On przejawia  moc ramienia  swego,
rozprasza  ( ludzi ) pyszniących  się zamysłami  serc  swoich.
Strąca  władców  z  tronu, a  wywyższa pokornych.”  (Łk. 1,  51,52 )
"kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich" (Mk 10,43).
Te słowa ukazują drogę do prawdziwej pokory.
Na  wstępie przyjrzyjmy  się  jakie  treści  kryją słowa:  pokora i  posłuszeństwo.
Pokora  to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami, zwłaszcza  w  celu  podkreślenia  swojej  wyższości.
Pokora  chroni przed pokusą wywyższania się, szukania nienależnych honorów, przeceniania własnych zdolności; jej przeciwieństwem jest pycha. Skoro  pycha  jest przeciwieństwem  pokory  to  należy  pamiętać, że „pycha  zawsze  kroczy  przed upadkiem”.
Dla chrześcijanina więc pokora to prawda o sobie i o Bogu. Pycha to  fantazja i pułapka egocentryzmu,  która  spycha i zamyka nas w samotności, ponieważ patrzymy na innych w kategoriach ewentualnego zagrożenia. Pycha  nie pozwala na zbudowanie przyjaźni ani miłości tego, czym naprawdę karmi się serce człowieka i czego naprawdę potrzebuje. Pycha sprowadza człowieka do mieszaniny zawiści i lęku, bez dostępu do źródła wewnętrznej wolności i radości.
Pyszny ani nie miłuje Boga, ani nie jest w stanie przyjąć miłości, którą daje mu Bóg.
Ten, kto jest świadomy, że jest niczym wobec Bożego Majestatu, unika pychy i pogardy wobec bliźniego, umie zrozumieć innych, włącznie z ich błędami. Zaś  ten, kto myśli, że nigdy się nie pomylił, gorszy się błędami innych, a nie  swoimi. Pyszny  ciągle  kombinuje  jak  ukryć swoje  wady i  słabości i  przez  to  jest  zmęczony  swoją  sztucznością.
Pokora polega na uniżeniu ludzkiego ducha przed Bogiem. Pojawia się wówczas, gdy uznaje się w sercu i potwierdza życiową postawą, że Bóg jest wszystkim, a człowiek sam z siebie nic nie może.
Pokora nie jest stanem człowieka pokonanego czy słabszego, którego silniejszy uczynił swoim poddanym, zależnym lecz stanem człowieka zgadzającego się dla Bożej miłości na wolne posłuszeństwo konkretnej osobie np. kierownikowi duchowemu, współmałżonkowi, czy  przełożonemu.
Wyróżniamy pokorę  prawdziwą  i  fałszywą.
Prawdziwej pokorze towarzyszą pewne znaki: radość, pokój, cichość i moc. Objawami fałszywej pokory są: zniechęcenie, rezygnacja z ćwiczenia się w cnotach, nieustanny niepokój serca i brak przebaczania sobie  i  innym  popełnionych błędów. Przykładem  fałszywej  pokory  jest  obraz  człowieka  ze  złożonymi  rękoma  i  jego wewnętrzny  opór, aby wyciągnąć  rękę  do pojednania.
Każdy człowiek ma zalety, dzięki którym może czuć się wartościowy, ale nie lepszy niż inni.  Każdą zaletę da się pozytywnie przekształcić w pokorne działanie.
            Pokora nie toleruje fałszu na temat własnych pozytywnych bądź negatywnych cech.
Należy  pamiętać,  że  pokora to  nie  kompleksy, to  nie  wstydliwość,  czy  lękliwość, ale  jest  to  odwaga,  sprawiedliwość  Boża, miłosierdzie,  czujność  i  troska o  dobro.
Dość często w środowisku kościelnym  spotyka  się  stereotypowe  myślenie  o  pokorze,  które   brzmi następująco:  „Dobry katolik powinien być pokorny, nigdy się nie przyznawać do swoich osiągnięć i zalet, absolutnie się nie wychylać. Powinien  regularnie pomniejszać swoje sukcesy i zalety, a powiększać wady.”Do  tego  osoby, które potrafią się obiektywnie, dobrze oceniać

sobota, 20 stycznia 2018

UWAGA! Zmiana terminu skupienia kwietniowego!

Ze względów  organizacyjnych zmieniamy termin skupienia kwietniowego WKC!
Skupienie odbędzie się w Domu Misyjnym w Swarzewie 
w dniu 20 - 22 kwietnia 2018 r.

ZAPRASZAMY!

czwartek, 4 stycznia 2018

Kurs duchowości Krwi Chrystusa w Częstochowie


Serdecznie Zapraszamy!
Szczególnie członków Wspólnoty Krwi Chrystusa !
"Jeżeli chcesz doświadczyć działania Krwi Chrystusa, odkryć jej wartość w Twoim życiu i pozwolić jej się dotknąć to znaczy, że te rekolekcje są właśnie dla ciebie. Mają one formę kursu ewangelizacyjnego, którego elementami będą konferencje, Eucharystia, wspólna modlitwa oraz praca i indywidualna.
 Warto zabrać ze sobą Pismo Święte oraz notatnik.
Kurs prowadzą Misjonarze Krwi Chrystusa wraz ze Wspólnotą Młodych.
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa?” (1 Kor 10, 16). Eucharystia, w której uczestniczymy, czy nie jest wyjątkową tajemnicą, w której mamy udział? Jeśli tak jest, to warto przystanąć dłużej we wspólnocie nad świętym Kielichem przepełnionym Krwią Mesjasza. Chciejmy zastanowić się nad naszym uczestnictwem w dziele Zbawienia. Miejmy odwagę zmierzyć się z Prawdą, jaką objawia nam Krew. Jaka jest jej treść? Bardzo osobista, bo
 zapisana w sercu każdego człowieka. Żeby odkryć, co w nim jest trzeba przejść pewną drogę, niekiedy bardzo trudną i wymagającą, ale kończącą się krokiem w stronę życia w wiecznej i świętej obecności Boga.
 Dobrze jest wiedzieć, że dzięki usprawiedliwieniu we Krwi otrzymujemy nowe życie w Duchu Świętym. Dostajemy kolejną szansę, ponieważ Bóg nie chce nas przekreślać. On nas kocha, czego wystarczającym dowodem jest śmierć Krzyżowa Bożego Syna: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich; (J 15, 13). Jezus pragnie przyjaźni z każdym człowiekiem, a więc wszyscy warci jesteśmy Przenajświętszej Krwi! Taka jest nasza godność. Możemy się w niej
 zanurzyć i scalić nasze wnętrze, aby się ostało, a żaden wicher nie zdołał zburzyć naszych fundamentów wybudowanych na skale trwalszej niż czas.
 Zrozumienie naszego udziału we Krwi oraz Krwi w naszym życiu jest możliwe. Bóg chce odpowiadać na pytania i objawiać Prawdę swoim dzieciom. Wystarczy decyzja i zaangażowanie w poszukiwanie odpowiedzi, a Królestwo Niebieskie będzie nam bliższe!"

 Ks. Bogusław cppswtorek, 2 stycznia 2018

Tematy formacyjne WKC - 2017 -18

TEMAT   I      -     WRZESIEŃ   2017         -    TAJEMNICA PASCHALNA
TEMAT   II     -     PAŹDZIERNIK 2017    -     WOŁANIE KRWI
TEMAT   III    -     LISTOPAD 2017           -    EUCHARYSTIA
TEMAT   IV    -    GRUDZIEŃ  2017          -    SŁOWO BOŻE I MODLITWA
TEMAT   V     -    STYCZEŃ 2018             -    JEDNOŚĆ PRZEZ KREW CHRYSTUSA
TEMAT   VI    -    LUTY 2018                    -    POKORA I POSŁUSZEŃSTWO
TEMAT   VII  -     MARZEC 2018              -    NAWRÓCENIE I POJEDNANIE
TEMAT   VII  -     KWIECIEŃ 2018          -    WZORY ŻYCIA
TEMAT   IX   -     MAJ 2018                      -     POJEDNANIE I POSŁUGA POJEDNANIA

Terminy skupień WKC w Domu Misyjnym w Swarzewie w 2018 r.

26  -  28 styczeń 2018 r. ; 
20  -  22 kwiecień  2018 r. ;
08  -  10 czerwiec 2018 r. 

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Czuwaliśmy!

Dziękuję wszystkim za czuwanie 
u Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze!


Błogosławiona Krew Jezusowa!
Lucyna Malec i Helenka Połujańska oraz Teresa Kujawska

NOCNE CZUWANIE
21,00 – apel Jasnogórski – Ks. Bogusław Witkowski, 
CZUWANIE WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA <<<kliknij<<<wiadomości z Biura Prasowego Jasna Góra 
Powitanie przez Radę Krajową WKC 

PODREGION CZĘSTOCHOWSKI

PODREGION SWARZEWSKI
EUCHARYSTIAMŁODZIEŻ
PODREGION OŻAROWSKI

PODREGION ZAMOJSKI
foto: Adam Etmański