czwartek, 19 października 2017

ANIMATOR nr 13

Nasz      Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
                               Październik 2017  Nr. 13


Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 13-15.10 br. w Swarzewie odbyło się Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, oraz wszystkich chętnych rozpoczynających nowy rok formacyjny 2017/2018. Warto przypomnieć, że tematem tego roku formacyjnego jest Reguła życia wg Statutów Regionu Polskiego WKC. Podczas tego Skupienia rozważaliśmy temat związany ze Słowem Bożym i odpowiedzią na to Słowo w praktyce życia codziennego. Po raz kolejny zaskoczył nas Duch Święty, który poprzez zachwyt pewnej kobiety słuchającej słów Jezusa, które wyraziła w słowach: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś, otrzymała od Niego odpowiedź nie tylko dla siebie, ale dla ludzi wszystkich pokoleń aż do końca świata: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,27-28). Właśnie te słowa przyjęliśmy jako Słowo życia na czas naszego Skupienia, gdyż  mocno harmonizowały z aktualnym tematem.
Oto fragment konferencji na temat Słowa Bożego.  
„Ciekawą refleksją na ten temat dzieli się ks. prof. Waldemar Chrostowski, mówiąc, że: Czytając księgi  święte, Żydzi nie czynią tego pod kątem weryfikowania ich od strony historycznej, lecz sytuują siebie w długim łańcuchu pokoleń tych, którzy Biblię otrzymali i uznali za drogowskaz i pokarm dla swojego życia. Żyd nie docieka, którędy Izraelici wychodzili z Egiptu, lecz przeżywa tekst biblijny, jakby sam stamtąd teraz wychodził. Cześć i miłość do Biblii idą w parze z przekonaniem, że jest ona głęboko i wszechstronnie prawdziwa, nie w tym znaczeniu, że można ją poddać całościowej weryfikacji, swoistej historycznej lustracji, lecz dlatego, że wydaje ona błogosławione owoce w życiu tych, którzy ją czytają i objaśniają (Bóg, Biblia, Mesjasz – rozmowa z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, str. 416)
W naszej regule też chodzi o to, aby Pismo Święte przeżywać i wprowadzać w życie codzienne tak, aby przynosiło konkretne, błogosławione owoce.
W tym miejscu warto przypomnieć, że nasze zgromadzenie CPPS jak również WKC, ma obowiązek żyć w jedności z całym Kościołem Katolickim, którego głową na tej ziemi, jest kolejny następca św. Piotra, a więc papież. Teraz papież Franciszek i jego wskazania, powinny być dla nas bardzo ważne i wypełniane.
W odniesieniu do tego tematu, można przyjąć zalecenie papieża, aby każda osoba wierząca posiadała Pismo Święte, nosiła je przy sobie, czytała i rozważała. To właśnie coś takiego, jak w naszej Regule. Trudno rozważać Pismo Święte nie posiadając go. Trzeba by więc zwrócić uwagę, na jeszcze bardziej sumienne przykładanie się do poznawania tegoż Pisma i wprowadzania w życie codzienne. Jak bowiem można by pójść za Jezusem nie znając Go? – Któż inny mógłby lepiej przekazać informacje o Nim, niż On sam? – A to, co mówi Jezus o sobie słowem, czynem i własnym życiem, mamy opisane właśnie w Ewangeliach, z których trzy są tzw. synoptyczne, czyli opisujące Jezusa pod tym samym kątem, treścią zbliżone do siebie. Czwarta zaś Ewangelia wg św. Jana jest nieco inna, gdyż  bardziej niż inni Ewangeliści, Jan zwraca uwagę na mowy Jezusa.
Skoro tematem kluczowym dla nas jest dziś słowo, to warto podać jego znaczenie, aby nie było nieporozumień.
SŁOWO, a w języku greckim – LOGOS, zaś w języku. hebrajskim DABAR występuje wielokrotnie w Biblii. Wtedy zgodnie z mentalnością całego Wschodu, dwie cechy były znamienne dla pojęcia słowa. Tam SŁOWO i RZECZYWISTOŚĆ są ze sobą związane w sposób tak nierozłączny, że w języku hebrajskim rzeczownik dabar oznacza zarówno słowo (opowiadanie, polecenie) jak i rzecz (rzeczywistość, sprawa). Zatem nie ma słowa, które nie mogłoby być rzeczywistością, i nie ma rzeczywistości, którą można by przedstawić bez użycia słowa.
Ponadto znaczeniowo są ze sobą również nierozłącznie powiązane SŁOWO DZIAŁANIE: mówić – to działać, co jest prawdą zwłaszcza w odniesieniu do Boga, który stwarza świat za pomocą słowa” (Xavier Leon-Dufour – Słownik Nowego Testamentu).

SKUPIENIE ANIMATORÓW DIECEZJALNYCH I PARAFIALNYCH – 24 - 26.11.2017

Podczas listopadowego Skupienia będą wręczane nominacje dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, a także podziękowanie dla tych, którzy dotychczas pełnili lub dalej będą pełnić tę funkcję. Zapraszamy zatem wszystkich Animatorów.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę organizowaną przez WKC Podregionu Swarzewskiego do Włoch w dniach 26.05 – 04.06.2018 r.  Cena – 2295 zł + 160 EUR na koszty związane z realizacją programu (wstępy do muzeów, obiektów zabytkowych itp. ) 
Chętni do wyjazdu mogą się zgłaszać bezpośrednio do mnie (tel.: 694 451 256) lub do swoich Animatorów.
PROGRAM PIELGRZYMKI:

KAHLENBERG * WIEDEŃ * PADWA * WENECJA * ASYŻ * RZYM * WATYKAN * MENTORELLA * 
MONTE CASSINO * NEAPOL *
POMPEJE * SAN GIOVANNI ROTONDO * LANCIANO * MANOPPELLO * LORETO * VELEHRAD

NAJBLIŻSZE TERMINY

17.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku na Żabiance. Różaniec – godz. 18.00. Msza św. – godz. 18.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. gdańska)
19.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC(diec. koszalińsko-kołobrzeska)
20.10.2017 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Katarzyny – Starogard Gdański. Różaniec – godz. 17.00. Msza św.  – godz.17.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. pelplińska)
21.10.2017– Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – godz. 15.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. elbląska)
22.10.2017 - odpust parafialny Św. Kaspra w parafii Świętej Trójcy w Gdyni, godz. 10,00
22.10.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Wojciecha – Olsztyn (diec. warmińska)
22.10.2017Odpust parafialny św. Kaspra w parafii św. Wojciecha – Olsztyn. Msza św. – godz. 15.00. (diec. warmińska)
23.10.2017Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii św. Józefa – Olsztyn. Msza św. – godz. 15.00. (diec. warmińska)
26.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. –godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. toruńska)
05.11.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Andrzeja Boboli – Sopot (diec. gdańska)
24-26.11.2017Skupienie dla animatorów

                                                    Ks. Andrzej Szymański, CPPS

czwartek, 12 października 2017

Skupienie w Swarzewie

Zapraszamy

 w dniach 13 - 15 PAŹDZIERNIKA 2017 r.  na  Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych do DOMU MISYJNEGO  w Swarzewie.

środa, 11 października 2017

Temat Formacyjny na październik 2017 r.

„Krzyk krwi” jako wezwanie dla WKC do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
            Statuty Regionu Polskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa w następujący sposób mówią o tym zagadnieniu: Wspólnota otwiera się także na „wołanie krwi” płynącej w ludzkich zranieniach. Idzie, kochając i służąc przez modlitwę, przez przykład własnego życia i konkretną pomoc. (s. 22)
Termin „krzyk krwi” lub „wołanie krwi” stanowi pewien skrót myślowy w naszej duchowości Krwi Chrystusa i ma swoje źródło w tekście biblijnym, który opowiada o Kainie i Ablu. Jak pamiętamy, kiedy Kain zabił Abla, to wtedy autor biblijny przekazał nam słowa Boga, który mówi do Kaina: Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi(Rdz 4, 10).
Papież Benedykt XVI, podczas rozważania na Anioł Pański w miesiącu lipcu (05.07.2009.), mówiąc o lipcowej tradycji kultu Krwi Chrystusa, nawiązał do tego w następujących słowach: „Napisane jest w Księdze Rodzaju, że krew Abla, zabitego przez swego brata Kaina, głośno woła z ziemi do Boga. Niestety, tak jak w przeszłości, dziś również słychać to wołanie, bo ludzka krew wciąż jest przelewana na skutek przemocy, niesprawiedliwości i nienawiści. Kiedy ludzie pojmą, że życie jest święte i należy wyłącznie do Boga? Kiedy zrozumieją, że wszyscy jesteśmy braćmi? Na rozlegające się we wszystkich częściach ziemi wołanie, spowodowane przez przelew krwi, Bóg odpowiada krwią swego Syna, który za nas oddał życie. Chrystus na zło odpowiedział nie złem, lecz dobrem, swoją nieskończoną miłością. Krew Chrystusa jest rękojmią wiernej miłości Boga do ludzkości. Patrząc na rany Ukrzyżowanego, każdy człowiek, nawet w warunkach największej nędzy moralnej, może powiedzieć: Bóg mnie nie opuścił, kocha mnie, oddał za mnie życie, i to pozwala mu odzyskać nadzieję. Niech Maryja Dziewica, która pod krzyżem razem z apostołem Janem otrzymała testament krwi Jezusa, pomoże nam odkrywać bezcenne bogactwo tej łaski, z poczuciem głębokiej i wiecznej wdzięczności.
Warto też w tym kontekście przypomnieć te znamienne słowa papieża Jana Pawła II skierowane do Misjonarzy Krwi Chrystusa z okazji XVII Zebrania Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Rzymie (10-21.09.2001.): „Gdy św. Kasper del Bufalo założył wasze Zgromadzenie w roku 1815, mój poprzednik, papież Pius VII, polecił mu pójść tam, gdzie inni nie poszliby i prowadzić misje, które wyglądały mało obiecująco. (…) Dwa wieki później inny Papież wzywa synów św. Kaspra, aby byli nie mniej odważni w swoich decyzjach i dziełach – aby poszli tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą i podejmować misje, które nie budzą dużej nadziei na sukces.” (Żyć Ewangelią, Listopad 2001, nr 70).
Odpowiadając na te wyzwania, Misjonarze Krwi Chrystusa, a wraz z nimi Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa oraz świeccy żyjący duchowością Krwi Chrystusa, starają się słyszeć „krzyk krwi”, który dobiega dzisiaj do nas z różnych stron i zakątków nie tylko świata, ale i naszych środowisk oraz społeczeństw. Nie sposób tutaj wymienić wszystkie dzieła tej wielkiej rodziny duchowej, ale wystarczy wspomnieć choćby o kilku z nich. Misjonarze wraz z Adoratorkami i świeckimi, żyjącymi tą duchowością, posługują w Tanzanii na rzecz sierot oraz umierających na trąd; w krajach Ameryki Południowej walczą o prawa ludności tubylczej do ich własności, odpowiedniej pracy i godziwej zapłaty; w krajach Ameryki Północnej działają m.in. na rzecz pojednania pomiędzy zwaśnionymi ludźmi na tle rasowym, kulturowym, narodowym, itp. W naszym kraju misjonarze posługują w hospicjum dla ludzi chorych i umierających na raka, podejmują się

wtorek, 10 października 2017

rekolekcje dla księży opiekunów WKC

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 
oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 13-16.11.2017 r.

Słowo Życia:„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).
Temat: Krew Chrystusa jako Słowo Życia- rola Słowa Bożego w życiu kapłańskim

Gdzie: W Domu Misyjnym św. Franciszka Ksawerego w                                   Ożarowie Maz. Ul. Zamoyskiego 19.

Kontakt: tel. 22 722 12 57; 
e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  ks. Bogusław cpps,

Zgłoszenia do: 09.11.2017 r.
Ofiara:200 zł
Prośba: O zabranie własnych alb.

Rozpoczynamy 13.11.17 r. w poniedziałek kolacją o godz. 18.00,
o godz. 20.00 zawiązanie wspólnoty. 
Kończymy w czwartek 16.11.17 r. obiadem ok. godz. 14.00.
Możliwość otrzymania zaświadczenia o odbytych rekolekcjach !

AMDG !


Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
13-16.11.2017 r.
Temat: Krew Chrystusa jako Słowo Życia- rola Słowa Bożego w życiu kapłańskim
Słowo życia: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).
Prowadzą Misjonarze Krwi Chrystusa i zaproszeni Goście
Plan:Poniedziałek 13.11.2017 r.
18.00 Kolacja
20.00 Zawiązanie wspólnoty i Konferencja wstępna
21.00 Apel Jasnogórski, Hymn do

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych


Termin: 01-03.12.2017 r.

 Temat: Pokochać teściową

Rozpoczęcie w pt godz. 18.oo kolacją i zakończenie w niedz. 
godz. 14.00 obiadem
Miejsce: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Józefa
ul. Ks. Pronobisa 6a Swarzewo;
Poczta: 84-100 Puck
tel.:(58) 674 14 29
www.ozarow.cpps.ple-mail: swarzewo@odkupieni.pl
Zachęcamy  do uczestniczenia w całym  programie rekolekcji !  

Uwaga!  opieka nad dziećmi (od 3 lat) zapewniamy tylko podczas konferencji. Narzeczeni, którzy przybędą na te rekolekcje, mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu tych rekolekcji
Uwaga podczas rekolekcji możliwość rozmów z doświadczonymi parami małżeńskimi z poradnictwa rodzinnego !
Zgłoszenia: Furta, Tel. 58) 674 14 29 lub ks. Bogusław 694 451259, e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 26.11.2017 r.

Ofiara za udział w rekolekcjach: 180,00 zł./osoba dorosła; 90,00 zł./dzieci od trzech lat
Ofiara obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w rekolekcjach
Ofiara bez noclegu z wyżywieniem 120 zł
Zaliczka w wysokości 50% przelewem na konto:
Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa  PKO BP SA Wejherowo 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Pan Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci, nauczyciel akademicki. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz małżeństwom w kryzysie. Od lat przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. (Z książki Warto być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwiga Pulikowska, żona i matka trojga dzieci. Od wielu lat jest Diecezjalną Doradczynią Duszpasterstwa Rodzin oraz Nauczycielem Naturalnego Planowania ...

poniedziałek, 2 października 2017

Różaniec do granic!
Zapraszamy do modlitwy w sobotę 7 października o godz. 14.

Na tej stronie internetowej są wszelkie informacje co do tej inicjatywy.
Myślę, że tez WKC powinna sie włączyć.

piątek, 15 września 2017

Temat Formacyjny na wrzesień 2017 r..

Tajemnica Paschalna w codzienności życia Wspólnoty Krwi Chrystusa

Tajemnica Paschalna. Zakorzenieni w woli Ojca i podtrzymywani mocą Ducha Świętego staramy się dopełnić „braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Jednoczymy się więc w Jego ofierze z nadzieją, miłością i radością, wypełniając wiernie obowiązki stanu i łączymy nasz krzyż z krzyżem Zbawiciela. (Statut Generalny Wspólnoty Krwi Chrystusa, str. 8-9).
(…)
W Statutach Regionu Polskiego WKC punkt mówiący o Tajemnicy Paschalnej brzmi już bardziej konkretnie:
Tajemnica Paschalna. Motywem przewodnim życia członków WKC jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej. Formacja WKC zakłada, że członkowie będą uczyli się „dawać w życiu własną krew razem z krwią Chrystusa” (SG 4). Każdy otwiera z miłością swoje serce dla krwawiącego Zbawiciela, mistycznie obecnego w trudnościach, cierpieniach, w samotności oraz w niesprawiedliwości i ofiaruje się z Nim Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia świata. (Statuty Wspólnoty Krwi Chrystusa, s. 21-22)
Tytuł obu tych punktów brzmi Tajemnica paschalna, a więc na początku należałoby wyjaśnić co rozumiemy przez słowa tajemnica (misterium) i paschalna, a potem osadzić to wyrażenie w rzeczywistości teologicznej oraz w naszej duchowości Krwi Chrystusa.


1.      Znaczenie słów: tajemnica i pascha.

Wyraz tajemnica, jak wyjaśnia Leksykon Duchowości Katolickiej (str. 869), pochodzi od greckiego słowa mysterion, co oznacza zamknąć usta, kult, albo wiedzę zarezerwowaną tylko dla wtajemniczonych. W sensie szerszym może oznaczać rzecz ukrytą, niejasną, sekret. W języku łacińskim wyraz ten brzmi mysteriumlubsacramentum i oznacza widzialny znak ukrytej rzeczywistości zbawienia. (…)
W tradycji teologii kościoła katolickiego mówiło się o tajemnicy wcielenia Chrystusa, która odnosiła się do rzeczywistości, w której Jezus, jako Druga Osoba Boska, przyjął ludzkie ciało i ludzką naturę oraz otajemnicy paschalnej Chrystusa, która odnosiła się do męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Natomiast wyraz sacramentum zaczęto odnosić do sakramentów świętych.
W teologii duchowości katolickiej wyrażenie tajemnica jest powiązane ze