czwartek, 1 grudnia 2016

IV temat formacyjny - grudzień 2016 r.

TEMAT IV
Miesiąc: GRUDZIEŃ 2016

BŁOGOSŁAWIENI CISI, ALBOWIEM ONI NA WŁASNOŚĆ POSIĄDĄ ZIEMIĘ (Mt 5,5)

To błogosławieństwo wypowiedziane prawie przed 2000 laty, jakże jest wciąż ważne i aktualne w świecie pełnym gwaru, walki o władzę, stanowiska, względy znaczących osób, a teraz już nawet o pracę. Nawet w domu każdy chciałby mieć racje i tak skłócona jest żona z mężem, mąż z żoną, dzieci z rodzicami i między sobą, a rodzice z dziećmi. Zamiast pokoju, radości, często jest gwar, hałas, gniew, nieufność, poczucie zniewagi i pokrzywdzenia blokujące zapał do normalnej pracy, normalnego życia i to nawet wśród ludzi uważających siebie za wierzących i praktykujących katolików. Wiele osób chciałoby narzucać innym swoje racje, a jeśli nie spotkają się ze zrozumieniem, lub ich poglądy są przez drugą osobę nie do przyjęcia, wówczas następuje wymuszanie siłą, szantażem lub płaczem. Jezus natomiast mówi wyraźnie:
Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem(Mt 11,29) i właśnie ta cichość i pokora przyciągała tłumy, bo była to dla tamtych ludzi zupełnie nowa nauka, której wcześniej nie znali. W naturze Izraelity jest wielomówstwo, a Prawo Mojżeszowe dopuszczało odwet, czyli: Oko za oko i ząb za ząb (Mt 5,38),więc w praktyce każdy człowiek pokrzywdzony mógł odpłacić swemu krzywdzicielowi dokładnie tym samym, ale czyż można wymierzyć wielkość doznanej krzywdy? Zawsze można mieć odczucie nadmiernie poniesionej krzywdy i znów odpłacać i w ten sposób zapoczątkowany łańcuch zła, agresji wciąż rozwija się, więc nie ma innego wyjścia na wprowadzenie pokoju, jak przyjęcie na siebie niesprawiedliwości, jak to uczynił Jezus w swym ziemskim życiu nauczając w cichości, bez krzyków, gróźb, czy wymuszeń, ale zawsze tylko mówił: Jeżeli kto chce, to powinien to, czy tamto zrobić. Zatem,

HOMILIA dla Polonii wygłoszona w kościele pw. św. Teodora (Theodor) w Thisted – Dania

W czwartek, 24.11.2016 ks. Andrzej Szymański  odprawił 

Mszę św. z homilią dla Polonii w kościele pw. św. Teodora (Theodor) w Thisted – Dania. Pojechał tam na zaproszenie rodziny, która w wakacje uczestniczyła w rekolekcjach dla rodzin w Domu Misyjnym w Swarzewie.
W załączeniu homilia, którą wygłosił w czasie Mszy Św. dla Polonii w Danii.

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Łk 21,20-28

" Drodzy Rodacy! Tak się składa, że przybywam do Was, kiedy przesłania płynące z Ewangelii nie są szczególnie miłe. Mówią one bowiem o zniszczeniu tego wszystkiego co nas otacza, a więc innymi słowy o końcu świata, a my tego końca po części jesteśmy świadkami, co niewątpliwie napawa nas smutkiem. 
Warto zauważyć, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówiąc o znakach poprzedzających Jego ponowne przyjście na końcu świata, mówi najpierw o zburzeniu Jerozolimy. Jak wiemy z historii miało to miejsce w roku 70, a więc możemy przyjąć, że 27 lat po śmierci Jezusa. Zatem niektórzy, którzy przysłuchali się proroctwom Jezusa byli później naocznymi świadkami tych wydarzeń. Mogli zobaczyć, że to co mówił Jezus wypełniło się na ich oczach. Jerozolima została doszczętnie zniszczona przez Rzymian, i stało się dokładnie tak jak powiedział Jezus, że nie zostanie w tym mieście kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Jezus zaś, który miał wgląd w przyszłość, na widok miasta zapłakał nad nim, jak czytaliśmy o tym tydzień temu w Ewangelii. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus przepowiada zagładę tego

sobota, 12 listopada 2016

Misja w Kętrzynie.


W sobotę 12 listopada Wspólnoty Krwi Chrystusa w Kętrzynie odwiedził moderator podregionu Swarzewskiego WKC  ks. Andrzej Szymański.
 O godz. 14 w Kościele pod wezwaniem Św. Jerzego odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawionej w intencji odnowy duchowej Ojczyzny, Wspólnoty i Parafii. 

W homilii ks. Andrzej odwoływał się do III tematu formacyjnego BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4).  Błogosławieństwa nie zastępują przykazań, ale opisują i obiecują, co się stanie z kimś, kto przykazania traktuje na serio.
Przedstawiciele Wspólnot z Kętrzyna aktywnie uczestniczyły w liturgii Mszy Św.Po Mszy Św. modliliśmy się o uzdrowienie naszych dusz  i ciała.
Potem odbyło się spotkanie Wspólnot Krwi Chrystusa i sympatyków z Kętrzyna

wtorek, 8 listopada 2016

Ostatnie pożegnanie brata Józka!

Dzisiaj 8 listopada w kaplicy pogrzebowej w Olsztynie pożegnaliśmy brata
Józefa Stanisława Kowalewskiego, który zmarł  6.11.2016 r. po wieloletniej chorobie. Brat Józek należał do Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Msza Święta pogrzebowa odbyła się w parafii rodzinnej brata  Józka  w Jedwabnie w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej w Jedwabnie. Mszę odprawili proboszcz ks. Roman Lompa i wieloletni opiekun Wspólnoty w parafii NSJ w Olsztynie Bartosz Koba.
Brata Józka pożegnali przyjaciele, sąsiedzi i koledzy z kół łowieckich "ŁOŚ" z Olsztyna i "ŁYNA" z Jedwabna.
Nasz brat Tadeusz Kulis  napisał wiersz na cześć brata Józefa Stanisława Kowalewskiego, w którym na zakończenie napisał :
"Choć grudkę ziemi do dołu wrzucimy obiecujemy, że nie zapomnimy. Zwracać się ufnie do naszego taty, by przyjął Ciebie w niebiańskie komnaty. 
Bracie Józku, będziemy pamiętać o Tobie w modlitwie". 
Cześć Jego Pamięci!

poniedziałek, 7 listopada 2016

Skupienie animatorów w Swarzewie

W dniach 4-6 listopada w naszym Domu Misyjnym odbyło się skupienie animatorów i osób zainteresowanych. Skupienie poprowadził Ks. Andrzej Szymański z pomocą animatorek Podregionu Swarzewskiego Heleną Połujańską i Lucyną Malec.
Myślą przewodnią skupienia był trzeci temat formacyjny - BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4).
W piątek po załatwieniu spraw organizacyjnych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i wysłuchaliśmy konferencji wstępnej do tematu.

W sobotę rano odbyła się konferencja główna.

Następnie przez godzinę w grupach rozważaliśmy Pismo Święte -

III Temat formacyjny - listopad 2016 r.

TEMAT III
Miesiąc: LISTOPAD 2016

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4)

Kontynuując temat bieżącego roku formacyjnego, po przemyśleniach nt. pierwszego błogosławieństwa dla ubogich w duchu, zajmiemy się teraz drugim błogosławieństwem z Kazania na Górze.
Na początek kilka słów z Internetu tytułem wprowadzenia (Osiem Błogosławieństw – Jacek Święcicki– mateusz.pl):
„Przykazania jedynie wskazują drogę do celu, zaś błogosławieństwa ten cel opisują; tak więc przykazania nie są dane po to, aby człowiek ich praktykę doprowadził do doskonałości i został za to na końcu obdarowany przez Boga jakąś „nagrodą” proporcjonalną do włożonego wysiłku, ale po to, aby wejść na drogę uświęcenia, u której kresu jest stan doskonałego podobieństwa do samego Jezusa i zdolność do życia życiem samego Boga, to znaczy życia wiecznego.
Błogosławieństwa nie zastępują przykazań, ale opisują i obiecują, co się stanie z kimś, kto przykazania traktuje na serio. I o tym znów Jezus mówi w bardzo jasny sposób:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w