wtorek, 21 marca 2017


SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH I DIECEZJALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
24.03-26.03.2017 – Dom Misyjny św. Józefa – Swarzewo

Słowo życia: Będziesz miłował… (Mk 12, 30a)

TEMAT:
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9)

PLAN DNIA

Piątek – 24.03

16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.30 – Kolacja
19.30 – Msza święta
20.30 – Konferencja wstępna – Droga do grzechu Dawida

Sobota – 25.03

  8.30 – Śniadanie
10.00 – Konferencja – Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą

poniedziałek, 20 marca 2017

TEMAT VII

TEMAT VII
Miesiąc: MARZEC 2017

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ (Mt 5,8)

To już szóste błogosławieństwo.
W tym miejscu można już zauważyć, że Jezus w Kazaniu na Górze niejako stopniuje stopień trudności wprowadzania kolejnych Błogosławieństw w życie codzienne. Najpierw ubodzy w duchu, czyli żebrzący o Ducha Świętego, po to, aby poznać wolę Bożą, aby wiedzieć jakich dokonywać wyborów, aby podobać się Bogu na drodze do królestwa niebieskiego, do życia wiecznego wśród aniołów i świętych, do czego wszyscy jesteśmy powołani.
Po uświadomieniu swego miejsca w świecie, po próbach bycia doskonałym na wzór Ojca, na wzór Chrystusa, przychodzi kolej na smutek. Mimo najszczerszych chęci, mimo wysiłków, nie udało się. Znów coś nie wyszło, znów upadki, poczucie bezsilności wobec samego siebie i zła, które nas otacza. Nieraz choć tak bardzo by się chciało pomóc innym zarówno materialnie jak i w sprawach duchowych, niestety, nie zawsze można. Potrzeb materialnych jest zbyt wiele jak na nasze skromne możliwości. Niektórzy też nie chcą przyjąć pomocy w sprawach duchowych raniąc siebie i innych, otwierając sobie drogę do potępienia. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, a Bóg nie zawsze wysłuchuje, bo Jego drogi nie są naszymi, Jego mądrość jest inna niż nasza, Jego cierpliwość jest wielka, a po ludzku chciałoby się widzieć przemianę ludzi, zakończenie sporów, wojen; chciałoby się być szczęśliwym już teraz, na tej ziemi.  – Stąd smutek, błaganie Boga o pomoc.
Skoro już ten stopień rozwoju duchowego zostanie osiągnięty, wówczas

niedziela, 12 marca 2017


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ ŚW. JÓZEFA

obchodzonej w Sanktuarium Królowej Polskiego Morza


18-go marca 2017 r. 

 

„ Temu chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, Pan dał władzę wspomagania nas we wszystkich naszych potrzebach (...). Proszę tylko dla miłości Boga, każdego, kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia się przekona, jak dobra i pożyteczna to rzecz polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić"

Św. Teresa z Avila


Plan Odpustu św. Józefa w Swarzewie

9.30 – Konferencja O. Michała Filipowicza z Chorwacji w Domu Misyjnym

15 minutowa przerwa

10.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie

prowadzona przez O. Michała

11.45 – Wyjście do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza.

12.00 – Odpustowa Msza św. której będzie przewodniczył Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy

Krwi Chrystusa ks. Wojciech Czernatowicz, a kazanie odpustowe wygłosi O. Michał Filipowicz

Na zakończenie Mszy Świętej modlitwa do św. Józefa w intencjach naszych rodzin, całej Wspólnoty

WKC , parafii i nas samych. ( przełożony domu )

13.15 – Wspólna Agapa w Domu Misyjnym św Józefa

14.30 – Niespodzianka przygotowana przez młodzież

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia ( śpiewana )

Ciąg dalszy wspólnej rekreacji

16.00 – Nabożeństwo do Krwi Chrystusa

Te Deum

Indywidualne błogosławieństwo relikwiarzem św. Kaspra del Bufalo

Ofiara z Odpustu przeznaczona jest na wyposażenie i potrzeby Domu Misyjnego 


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 12 .03.2017 r. Tel. 58 674 14 29

W imieniu Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

Przełożony Domu

Ks. Zbigniew Lesiczka, cpps

Nasz Animator nr 9

DSC00812

    

Nasz  

                                                                      Animator            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                           http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
                                Marzec 2017  Nr.9

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
W dniach 24-26 luty 2017 roku spotkaliśmy się na kolejnych dniach Skupienia w Domu Misyjnym św. Józefa Swarzewie. Chociaż tym razem nie było nas wielu, bo zaledwie 18 osób, przeżywaliśmy ogromną radość przyjmując do Wspólnoty Krwi Chrystusa 4 nowe osoby. 
Słowo życia jakie towarzyszyło nam w tych dniach, to słowa Jezusa skierowane do uczniów, a więc także do każdego z nas: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego(Mk 10,15). Natomiast tematem głównym naszych rozważań, było szóste już błogosławieństwo Jezusa z Kazania na Górze:Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą(Mt 5,8). Zanim jednak przeszliśmy do omawiania tego błogosławieństwa Ewangelia o szóstym przykazaniu na rozpoczęcie Skupienia zachęciła nas do rozważenia problemówznaczenia czystości serca związanej z relacją dwojga osób, różnej płci, a więc mężczyzny i kobiety.
Oto fragmenty konferencji wstępnej:
„Kochani! O czystości serca wiele by można mówić, ale teraz skoncentrujemy się głównie na czystości w relacjach między mężczyzną a kobietą, gdyż tak właśnie sugeruje dzisiejsza ewangelia o nierozerwalności małżeństwa, albo cudzołóstwie.
Czym jednak jest serce w tradycji biblijnej? Serce w antropologii biblijnej zastępuje po prostu człowieka. Poprzez to, co zawiera się w jego sercu, człowiek definiuje samego siebie, swoją istotę i tożsamość. Serce jest źródłem myśli i pragnień. W sercu rodzą się nowe plany i zamierzenia. Dlatego ludzie patrząc na to, co zewnętrzne, mogą się pomylić w ocenie postawy człowieka. Nie da się natomiast oszukać Boga, który patrzy na serce. O sercu człowieka, można znaleźć wypowiedź Jezusa między innymi w rozdziale 7 wg Ew św. Marka. W odpowiedzi na zarzuty faryzeuszy, którzy gorszyli się widząc, jak uczniowie Jezusa nie myli rąk przed jedzeniem, Jezus powiedział: Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
I mówił dalej:… Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.– Dziś byśmy powiedzieli – grzesznym.
Rzeczywiście, jeśli się choć trochę zastanowić, to można zauważyć, że zanim człowiek dokona jakiegoś czynu, to najpierw musi w myślach rozważać ten problem. Np. jeśli ktoś z nas ma wyjechać, to najpierw musi w głowie ułożyć sobie program wyjazdu. Musi wybrać sobie godzinę, środek lokomocji oraz zaplanować, co chce z sobą zabrać na drogę, oraz czy i kiedy chce wrócić. Zatem najpierw owa podróż jest opracowana w sferze myśli, a potem dopiero jest realizacja.
Zatem aby żyć godnie, aby żyć sprawiedliwie, to trzeba dbać o czystość serca, czystość myśli i w tych myślach nie prowadzić dialogu z diabłem, bo niestety prawdą jest, że wówczas człowiek zdany jest na przegraną. Diabeł niestety przewyższa go inteligencją. Widać to na przykładzie dialogu  Ewy z szatanem, opisanego dość szczegółowo w Księdze Rodzaju, a skutek tej dyskusji – grzech nieposłuszeństwa Bogu przeniósł się na wszystkie pokolenia.
Kochani! Nie wolno bawić się myślami mając złudzenie, że to tylko niewinna zabawa. Otóż doświadczenie uczy, że zabawa ze złymi myślami działa podobnie jak bagno – z czasem wciąga. Natomiast myśli zwrócone do Boga dają pokój i radość serca.
Znany egzorcysta ks. Piotr Glass w swych wypowiedziach jasno mówi, że doświadczenia podczas egzorcyzmów pokazują, że najbardziej uparte są duchy związane z grzechem nieczystości. One jak piranie przyczepiają się do człowieka i ani myślą opuścić swą ofiarę. Trzeba wielu modlitw, aby nastąpiło uwolnienie.
Wiele osób, a w tym naukowców zauważa negatywne skutki rozwiązłości seksualnej u ludzi i to nawet bardzo młodych.

Z seksem wiąże się wiele trudności, ale kto podejmie walkę ze swymi namiętnościami, to w końcu kiedyś zwycięży. Wszystko ma swój czas więc jeśli ktoś zbyt szybko rozpocznie życie seksualne, to już nigdy nie zdąży poznać smaku dojrzałej miłości. Jest jak z owocami. Dojrzałe są zwykle smaczne, ale jeśli ktoś je zerwie zanim dojrzeją, to są cierpkie, gorzkie i już nigdy nie nabiorą charakterystycznego smaku ani ZAPACHU. Tak też jest z przeciętnymi ludźmi. Współżyjąc zbyt wcześnie, a co gorsze z byle kim, sami siebie ranią, zaprzeczając ideałom pięknej i czystej miłości. Obecnie rodzi się ruch czystych serc, który zakłada, że w jego szeregi mogą wstąpić ci, którzy chcą czystości aż do ślubu. I to im się udaje. Czystość serca, czystość relacji, to też bycie sobą przed drugą osobą. To wyrażanie siebie, swych poglądów, pragnień dokładnie tak, jak jest naprawdę. To też widzenie siebie w prawdzie objawionej przez 
Boga, tzn. na ile to co czuję,pragnę, robię, myślę jest zgodne ze światłem Ewangelii, a na ile nie. Ta rozbieżność to nic innego jak efekt skażenia ludzkiej natury, a nieraz też nasza grzeszność o ile akceptujemy w sobie tę rozbieżność wybierając własne myśli, własne upodobania lub dokonujemy wyborów sprzecznych z duchem Ewangelii.
Czystość serca, sprawia, że łatwiej nam robić dobrze niż źle. Mamy jasne spojrzenie, radość w oczach mimo trudności życiowych, mimo cierpień i bólu, który dotyka wszystkich tylko niekoniecznie w ten sam sposób. Krótko można powiedzieć, że człowiek o czystym sercu potrafi kochać miłością czystą, bezinteresowną.Czystość serca to też dar od Pana Boga, ale też od nas wymaga wysiłku, pracy nad sobą, by stopniowo wykorzeniać w sobie zło, a rozwijać dobro z pomocą łaski Bożej, o którą warto prosić Boga, dawcę wszelkiego dobra. Czystość serca zwykle otrzymuje się w sakramencie pokuty i pojednania. W tym sakramencie Bóg oczyszcza nasze serca i usprawiedliwia, tzn. pomaga, byśmy stawali się ludźmi coraz bardziej sprawiedliwymi w oczach Boga i ludzi”.
NAJBLIŻSZE TERMINY
01-03.03.2017Rekolekcje wielkopostne w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielawach w Toruniu
11.03.2017Skupienie WKC w parafii pw. św. Karola Boromeusza i Jana Pawła II w Poznaniu. Godz. 11.00. – Msza św. Po mszy św. adoracja z modlitwą o uzdrowienie.13.00  – Agapa z projekcją filmu pt. Marzenie trwa.
23.03.2017Skupienie WKC w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu.17.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Msza św. 18.00 – Po mszy św. spotkanie WKC
24-26.03.2017Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych i wszystkich chętnych w Swarzewie

                                             Ks. Andrzej Szymański, CPPS

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dni skupienia w Kętrzynie

W sobotę 18 lutego w Kościele Św. Jerzego w Kętrzynie o godz.14 z inicjatywy parafialnej Wspólnoty Krwi Chrystusa odbyła się Msza święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała odprawiona przez ks. Misjonarza Andrzeja Szymańskiego.Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie Wspólnot Krwi Chrystusa z wszystkich parafii Kętrzyna. Spotkanie zorganizowały siostra Lila i siostra Wala wraz z grupami parafialnymi działającymi przy Bazylice Kętrzyńskiej.

W niedzielę  19 lutego w parafii odbyła się "niedziela misyjna". Ks. Andrzej głosił kazania na mszach  św., a członkinie Wspólnoty propagowały duchowość i haryzmat Krwi Chrystusa wśród parafian.

wtorek, 14 lutego 2017

Ostatnie pożegnanie

23 lutego uczestniczyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze naszej siostry Janiny Kotowskiej z Wspólnoty Krwi Chrystusa działającej przy parafii Św. Jakuba w Olsztynie. Msza św. pogrzebowa odbyła się w Katedrze Olsztyńskiej o godz. 10.
Siostra Janina od wielu lat uczestniczyła w pracach Wspólnoty na rzecz parafii i diecezji. Pomagała przy organizacji działań parafialnych i comiesięcznych spotkań diecezjalnych.
Siostra Janina deszła do Domu Pana 18 lutego mając 86 lat.
Niech odpoczywa w pokoju!


 14 lutego pożegnaliśmy naszą siostrę  Paulinę Acedońską z Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie. Siostra Paulina odeszła do Domu Pana mając 102 lata. Od początku istnienia wWspólnoty w Kętrzynie propagowała duchowość Krwi Chrystusa i szerzyła zasady Ewangelii.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

piątek, 10 lutego 2017

Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na
DNI SKUPIENIA
animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę


Temat Skupienia:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)
 Znalezione obrazy dla zapytania serce jezusa obrazy


                W programie Skupienia: Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, doświadczenie wspólnoty, adoracja i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość rozmowy i spowiedzi, Godzina pytań.
\\

Tematy konferencji:
Czystość serca
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8)
Skupienie poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS
Termin Skupienia: 24.02-26.02.2017

Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
                ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
         Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta)

SŁOWO ŻYCIA

Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
(Mk 10,15)

PLAN DNIA

Piątek – 24.02

16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.30 – Kolacja
19.30 – Msza święta
20.30 – Konferencja wstępna – Czystość serca

Sobota – 25.02

  8.30 – Śniadanie
10.00 – KonferencjaBłogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać