niedziela, 13 stycznia 2019

Spotkanie opłatkowe w Gdańsku.

KOCHANI Chcę WSZYSTKIM serdecznie podziękować za DZISIEJSZĄ - 12 stycznia 2019 r. wspólną Mszę świętą, adorację Najświętszego Sakramentu oraz udział w modlitwie o uzdrowienie, którą prowadził misjonarz Krwi Chrystusa ksiądz Andrzej Szymański.
Obraz może zawierać: 2 osoby
Obraz może zawierać: 9 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i w budynku
Spotkanie wigilijne zgromadziło nas bardzo licznie. Serdecznie, ciepło i rodzinnie dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy i tym miłym akcentem podsumowaliśmy prace Roku minionego.

Z wielką NADZIEJĄ misyjnej drogi rozpoczęliśmy Rok, którego temat formacyjny brzmi:
""Udziel nam Panie swojego Ducha""
Obraz może zawierać: 5 osób, ludzie siedzą, tabela i w budynku
Błogosławiona Krew Jezusowa! 

Lucyna Witek - animator diecezjalny.

wtorek, 8 stycznia 2019
6 stycznia 1786 roku, w skromnym domu na Eskwilinie w Rzymie, w pobliżu słynnej bazyliki Santa Maria Maggiore urodził się Kasper del Bufalo. Dzień później został ochrzczony w kościele San Martino ai Monti i otrzymał imiona Trzech Króli - Kaspra, Melchiora i Baltazara.
W odniesieniu do dyktatury napoleońskiej i jej następstw św. Kasper nawołuje słowami, które jakże bardzo są aktualne w naszych czas... Zobacz więcej

Styczniowy temat formacyjny!

Gdy Duch Świety zstąpi na was otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami.

Nie będzie to gotowy tekst konferencji ale pewne tropy, którymi warto pójść.

1. Z całą pewnością warto w tym temacie już na początku zatrzymać się nad dwoma hasłami: Co to znaczy czerpać moc z Ducha? Jak stawać się świadkiem z Ducha? Skoro mamy mówić o świadectwie to każdy z nas powinien sobie na te pytania odpowiedzieć sam i wówczas automatycznie świadczymy jak Ów Duch działa w nas. Żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym weź jakieś doświadczenie ostatniego czasu. Jako Kosciół przyżywamy teraz czas Bożego Narodzenia więc jak poddawałeś /aś się działaniu Ducha w tym czasie...

2. Adwet, który już za nami ale także przynosi nam wiele tekstów prorockich mówiących o działaniu Ducha Świętego. Nie zapomnijmy wspomnieć tej sceny z Ewangelii Łukasza gdy Maryja przyjmuje powołanie do Bożego macierzyństwa mocą Ducha właśnie. Tak pięknie Archanioł Gabriel tłumaczył Maryji, że Duch Święty zstąpi na nią i moc Najwyższego osłoni ją. Myślę, że to ważny Teskt Święty, na który musimy przy tym temacie choć zwrócić uwagę.

3. Z innych tekstów biblijnych:

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?" - mówili pełni zdumienia i podziwu. "Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże" (Dz 2, 1-11).

„Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”
( J 16, 7 ).

Jezus musiał odejść, aby mogła dokonać się obietnica Boga Ojca związana z posłaniem Ducha. Zgodnie z obietnicą Ojca, posyła Ducha Świętego, który ukazując swą moc z zewnętrznych znakach, wiatru i ognia, został posłany w celu umocnienia apostołów. Bowiem to na nich zgodnie z Bożym przewidzeniem ma być zbudowany Kościół. A więc Duch Święty Zstąpił w Wieczerniku na uczniów Chrystusa i udzielił im swoich darów dla budowania Królestwa Bożego. Gdy zagłębimy się w dalszą lekturę Dziejów Apostolskich, dostrzegamy bardzo szybko rozwijający się Kościół. Na początku w Jerozolimie, a potem od męczeńskiej śmierci Szczepana, również poza Jerozolimą. W Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. Nakaz misyjny Jezusa Chrystusa skierowany do apostołów jest podstawą głoszenia Dobrej Nowiny. Od momentu Zesłania na nich Ducha Świętego nie są już tylko głosicielami królestwa Bożego, ale stają się świadkami swojego Mistrza. Co czyni istotną różnicę. Moment spoczęcia Ducha Świętego jest kluczowym momentem dla działalności misyjnej Kościoła. Podobnie jak było w przypadku Jezusa, swoją publiczną działalność rozpoczął od chrztu w Jordanie, gdzie Duch w postaci gołębicy zstąpił na Niego, tak samo apostołowie zaczynają z odwagą głosić Dobrą Nowinę od Zesłania Ducha Świętego. Wieczernik staje się ważnym miejscem, z którego rozpoczyna się ekspansja Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Działanie Bożego Ducha przedstawione w Dziejach jest tak mocne i zatacza swym zasięgiem tak duży obszar, że słusznie księga Dziejów Apostolskich bywa nazywana piątą Ewangelią. Ewangelią Ducha Świętego. Na owoce działania Ducha nie trzeba długo czekać, bo już tego samego dnia, to znaczy w dniu Pięćdziesiątnicy, wychodzi Piotr i głosi pierwszą mowę. Głównym jej elementem jest wytłumaczenie tłumom gapiów, co się w tym miejscu wydarzyło. Piotr czyni to w oparciu o wizję proroka Joela, która dotyczyła wylania Ducha na wszelkie ciało.

Do tych dwóch cytatów z Ewangelii i Dziejów poszedłbym także drogą oglnych obrazów ale jednakowoż zakorzenionych w Piśmie Świetym:

Stworzenie człowieka: I tu warto sobie przypomnieć historię jak Bóg stwarzał człowieka. Ulepił go z prochu ziemi i gliny i dopiero ożył jak Bóg tchnął w niego.

Wizja proroka Ezechiela: Niedawno leciał w telewizji Gladiator – pokazany był obraz wielu zabitych żołnierzy. I tak samo wydarzenie opisuje Ezechiel. Nad taką pobitą armią kazał mu Bóg modlić się i to wojsko ożyło - ''prorokuj nad tymi kośćmi''.

Nowy Testament: „Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus.”

Rz: „Gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba sam Duch przyczynia się za nami...”

4. Dzieje Apostolskie pod względem tematu świadectwa i mocy Ducha działającego w pierwszym Kościele w ogóle są godne przeczytania w całości a pewnych fragmentów jako sekwencji poinniśmy się wyuczyć na pamięć. To jest fundament naszej wiary bez tego dalej nie pójdziemy. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, który opisuje historię jak św. Paweł przybywa do Efezu i spotyka tam ludzi, którzy nie znają Ducha Świętego. Paweł pyta ich przyjęliście chrzest, znacie naukę Jezusa – a nie wiecie kto to jest Duch Święty?
           
Paweł spotkał tam ludzi wierzących, znających prawdy wiary i co z tego jak była to wspólnota bez ducha, bez entuzjazmu, bez radości. Czy w naszym Kościele przede wszystkim we mnie, potem w rodzinie, w sąsiedztwie, i wreszcie wśród, którzy co niedzielę spotykamy się na Mszy Świętej panuje Boży Duch czy może ZADUCH!?

Jak ktoś emanuje zaduchem to wiadomo, że nie chce się  przebywać w jego towarzystwie. Jak widzi wszystko i wszystkich w czarnych barwach i tak gnuśnieje z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień... potem mijają miesiące i lata i pod koniec życia człowiek mówi proszę księdza, ale ja miałem ciężkie życie. A czy przypadkiem to ciężkie życie i komplikacje nie zaczęły się od rezygnacji z życia we Wspólnocie Kościoła, od podszeptów typu
ñ  Nie chodzę do Kościoła bo jest nudno...
ñ  Ja może bym i chodził, ale jakby to był kościół jak w Stanach gospel, śpiew, klaskanie..., tańce...
ñ  Ja już byłem u bierzmowania – w papierach się wszystko zgadza. Następnym razem będę w Kościele na ślubie. Czy takie myślenie pochodzi z Bożego natchnienia?
Czy może być od Ducha Świętego który dodał Apostołom odwagi?

Nie bądźmy krótkowzroczni bo ile tu człowiek może pożyć na ziemi? Pismo Święte: Miarą naszego życia jest lat 70, 80 gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność.

...i trochę czyścca i jakoś to będzie – Ale po co tak wydłużać sobie drogę do zbawienia.


Na koniec: niech te kilka myśli pomoże odnaleźć się w tym temacie. Ale nade wszystko zważ na to że Duch Święty pragnie z Ciebie uczynić świadka Jego mocy i z Tobą pragnie napisać historię nową, historię Twojego życia

niedziela, 6 stycznia 2019

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Nocne czuwanie WKC

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA


  Nocne czuwanie 
WKC na Jasnej Górze
  8/9 grudnia 2018 r.

   
 Temat: Maryja  Oblubienicą  Ducha Świętego
Od  19.30 – do 20,20 -  spotkanie  podregionów -  próba  generalna     programu ( w  poszczególnych  podregionach ).
do 20,30  -  wszyscy  w  Kaplicy, a ci  którzy  wchodzą  do
                prezbiterium na  Apel  zbierają  się przed  zakrystią.21. 00 -  >>Apel  Jasnogórski<<prowadzi ks.  Bogusław  Witkowski 
w wyżej zaznaczonym linku nagranie Apelu
    

21.30 – 21.45 – powitanie -  Rada  Krajowa +  krótka  modlitwa  do Ducha Świętego.      
21.45 – 22.15 – Konferencja -  ks. Damian ,CPPS. 

22.15 – 23.05 – program Podregion  zamojski – temat: 
Maryja  Oblubienicą  Ducha  Świętego w  czasie  zwiastowania.
             Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  1,     +   świadectwo
23.05 – 23.55 - program Podregion  częstochowski – temat: 
Maryja  Oblubienicą  Ducha  Świętego w  czasie  publicznej  działalności    Pana  Jezusa.
                Różaniec – cz. Światła ,   tajemnica  2,    +  świadectwo
24.00 – 1.30 – Eucharystia  
  – przewodniczy ks. WojciechCzernatowicz - prowincjał CPPS,

Homilia  Ks. diakon stały  prof.  – Waldemar  Rozynkowski

- Poświęcenie opłatków i zawierzenie WKC Maryi Pani Jasnogórskiej


1.30 – 2.15- program Podregion  swarzewski – temat:

Maryja  Oblubienicą   Ducha  Świętego w  czasie  Drogi  Krzyżowej i  pod  Krzyżem.
Różaniec – cz. Bolesna,   tajemnica  4 lub 5,+ świadectwo
PIESNI:
1) POMÓDL SIĘ MIRIAM

Ref.   Pomódl się Miriam, aby Twój syn żył we mnie.   DG
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.    D G
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.     e A
Gdzie Ty jesteś,  Niebo staje się.    e A

1.      Miriam Tyś bramą do Nieba.   DG
Moim Niebem jest Twój Syn.    DG
Weź mnie, weź mnie do swego łona.   e A
Bym Bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.   D A D

2.      Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.  D G
Gdybym umarł, odpocząłbym.   DG
Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć.  A G
Pragnę umrzeć, aby żyć.  D A D


2)  POWIERZ  się  MATCE

1.      Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, e D
Powierz się Matce. H e
Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce, e D
Ofiaruj się Jej. H e (D)

Ref.   Matce, która pod Krzyżem stała. e
           Matce, która się z Synem żegnała, a
                                                         Która uczyć Cię będzie pokory,
                                                         cierpienie znieść Ci pomoże.

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, 
powierz się Matce. 
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, 
ofiaruj się Jej.

Ref.   Matce, która pod Krzyżem stała. e
            Matce, która się z Synem żegnała.  a
   Która uczyć Cię będzie pokory,cierpienie znieść Ci pomoże.

3.      Jeśli zgubisz swą drogę do Boga,
powierz się Matce.
Gdy w twym sercu znów gości trwoga,
ofiaruj się Jej.

Ref.   Matce, która pod Krzyżem stała. e
           Matce, która się z Synem żegnała,  a
 Która uczyć Cię będzie pokory,
cierpienie znieść Ci pomoże.

Zawierzenie Wspólnoty Krwi Chrystusa Matce Bożej

Maryjo, nasza ukochana Matko!   Stajemy Twojej obecności, z sercami przepełnionymi wdzięcznością za Twoją nad nami opiekę. Ty, jako najlepsza Matka uczysz nas jak być oddanym Bogu, słuchać i wypełniać Jego Słowo.  Pragniemy razem z Tobą być uczniami Twojego Syna
Królowo nasza i Pani! Dzisiaj pragniemy przez Ciebie poświęcić się na nowo Bogu. Pragniemy złożyć Ci w darze nasze serca, a wraz z nimi szczere chęci i pragnienie służenia Twojemu Synowi w innych ludziach. Nasze życie osobiste i wspólnotowe, nasze działanie indywidualne i grupowe niech będą wyrazem naszej miłości do Boga i do Ciebie Maryjo!
Maryjo, Wspomożycielko nasza! Wyproś nam u Boga zapał apostolski, abyśmy darów Bożych nigdy nie zatrzymywali tylko dla siebie, lecz umieli się nimi dzielić z innymi. Jest tak wielu spragnionych i potrzebujących wokół nas. Jest tak wiele do zrobienia, aby Jezus zakrólował w naszym życiu i w tym świecie. Wierzymy wraz z całym Kościołem Świętym, że Krew Twojego Syna Maryjo jest mocniejsza niż wszelkie zło! Otwórz nasze oczy i uszy, uwrażliwiaj serca na „wołanie krwi”, oczyszczaj nasze intencje, odświeżaj nasze myślenie o głoszeniu Ewangelii. Uzdolnij nas do modlitwy uwielbienia za wielkie dzieła Boga w naszym życiu i w świecie, abyśmy tak, jak Ty, patrząc na cuda codzienności, dokonujące się wokół nas, śpiewali za Tobą: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój, w Bogu, Zbawcy moim”. 
Prosimy Cię: Wstawiaj się za nami, Panno Maryjo!

Wszyscy: - Wstawiaj się za nami, Panno Maryjo!
Królowo Polski – módl się za nami
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi- módl się za nami


Propozycja Hymnu: „Maryjo Dziewico”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15 – 3.00- program młodzieży – temat: 

Maryja  Oblubienicą  Ducha Świętego w  czasie Wieczernika.


3.00 – 3.45- program Podregion  Ożarowski– temat: 
Maryja  obecna w życiu  i   misji Kościoła.
-------------------------------------------------------------------------

3.45 – 3.55 – zakończenie  czuwania i  rozesłanie – w tym: życzenia  świąteczne,  podziękowanie  za  przygotowanie  i  prezentację programów  przez  podregiony,  błogosławieństwo, prośba  o  godne  wychodzenie   z  Kaplicy. 
Foto: Adam Etmański - Dziękujemy!!!