środa, 22 lutego 2017

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ ŚW. JÓZEFA

obchodzonej w Sanktuarium Królowej Polskiego Morza


18-go marca 2017 r. 

 
„ Temu chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, Pan dał władzę wspomagania nas we wszystkich naszych potrzebach (...). Proszę tylko dla miłości Boga, każdego, kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia się przekona, jak dobra i pożyteczna to rzecz polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić"

Św. Teresa z Avila


Plan Odpustu św. Józefa w Swarzewie

9.30 – Konferencja O. Michała Filipowicza z Chorwacji w Domu Misyjnym

15 minutowa przerwa

10.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie

prowadzona przez O. Michała

11.45 – Wyjście do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza.

12.00 – Odpustowa Msza św. której będzie przewodniczył Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy

Krwi Chrystusa ks. Wojciech Czernatowicz, a kazanie odpustowe wygłosi O. Michał Filipowicz

Na zakończenie Mszy Świętej modlitwa do św. Józefa w intencjach naszych rodzin, całej Wspólnoty

WKC , parafii i nas samych. ( przełożony domu )

13.15 – Wspólna Agapa w Domu Misyjnym św Józefa

14.30 – Niespodzianka przygotowana przez młodzież

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia ( śpiewana )

Ciąg dalszy wspólnej rekreacji

16.00 – Nabożeństwo do Krwi Chrystusa

Te Deum

Indywidualne błogosławieństwo relikwiarzem św. Kaspra del Bufalo

Ofiara z Odpustu przeznaczona jest na wyposażenie i potrzeby Domu Misyjnego 


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 12 .03.2017 r. Tel. 58 674 14 29

W imieniu Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

Przełożony Domu

Ks. Zbigniew Lesiczka, cpps

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dni skupienia w Kętrzynie

W sobotę 18 lutego w Kościele Św. Jerzego w Kętrzynie o godz.14 z inicjatywy parafialnej Wspólnoty Krwi Chrystusa odbyła się Msza święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała odprawiona przez ks. Misjonarza Andrzeja Szymańskiego. 

Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie Wspólnot Krwi Chrystusa z wszystkich parafii Kętrzyna. Spotkanie zorganizowały siostra Lila i siostra Wala wraz z grupami parafialnymi działającymi przy Bazylice Kętrzyńskiej.

W niedzielę  19 lutego w parafii odbyła się "niedziela misyjna". Ks. Andrzej głosił kazania na mszach  św., a członkinie Wspólnoty propagowały duchowość i haryzmat Krwi Chrystusa wśród parafian.

wtorek, 14 lutego 2017

Ostatnie pożegnanie

23 lutego uczestniczyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze naszej siostry Janiny Kotowskiej z Wspólnoty Krwi Chrystusa działającej przy parafii Św. Jakuba w Olsztynie. Msza św. pogrzebowa odbyła się w Katedrze Olsztyńskiej o godz. 10.
Siostra Janina od wielu lat uczestniczyła w pracach Wspólnoty na rzecz parafii i diecezji. Pomagała przy organizacji działań parafialnych i comiesięcznych spotkań diecezjalnych.
Siostra Janina deszła do Domu Pana 18 lutego mając 86 lat.
Niech odpoczywa w pokoju!


 14 lutego pożegnaliśmy naszą siostrę  Paulinę Acedońską z Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie. Siostra Paulina odeszła do Domu Pana mając 102 lata. Od początku istnienia wWspólnoty w Kętrzynie propagowała duchowość Krwi Chrystusa i szerzyła zasady Ewangelii.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

piątek, 10 lutego 2017

Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na
DNI SKUPIENIA
animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę


Temat Skupienia:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)
 Znalezione obrazy dla zapytania serce jezusa obrazy


                W programie Skupienia: Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, doświadczenie wspólnoty, adoracja i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość rozmowy i spowiedzi, Godzina pytań.
\\

Tematy konferencji:
Czystość serca
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8)
Skupienie poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS
Termin Skupienia: 24.02-26.02.2017

Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
                ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
         Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta)

SŁOWO ŻYCIA

Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
(Mk 10,15)

PLAN DNIA

Piątek – 24.02

16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.30 – Kolacja
19.30 – Msza święta
20.30 – Konferencja wstępna – Czystość serca

Sobota – 25.02

  8.30 – Śniadanie
10.00 – KonferencjaBłogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
TEMAT  VI
  Miesiąc:  LUTY 2017

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ (Mt 5,7)

Miłosierdzie zwykle kojarzy się nam z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie i można w ten sposób je rozumieć. Zatem miłosierdzie okazują drugiemu człowiekowi ci wszyscy, którzy zauważają cierpienie drugiego człowieka i starają się temu zaradzić w miarę swoich możliwości. Mogą to być cierpienia zarówno fizyczne, jak i duchowe. Na tej drodze do świętości mogą się więc poczuć ci wszyscy, którzy pracują wśród biednych, chorych, zagubionych, jeśli tylko swoją pracę wykonują w duchu miłości.
Miłosierdzie, to też przebaczenie płynące z otwartego włócznią boku Chrystusa, z którego wypłynęła krew i woda, jak to przedstawione jest na obrazie z objawienia siostry Faustyny Kowalskiej. Zatem miłosiernym może być też każdy, kto chętnie wybacza urazy, a nikomu pewnie nie brak okazji do takiego wybaczania. Wczuwając się choćby w sytuację człowieka chorego i jego rodziny, gdy byłem kapelanem w Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach k. Zamościa; zrozumiałem, że zdrowy człowiek nie do końca potrafi zaradzić cierpieniu, nie zawsze potrafi właściwie się zachować wobec chorego, czy jego rodziny nawet choćby nie wiem jak się starał i często niezamierzenie rani innych. Zatem proszę was, abyście chętnie wybaczali innym. Bądźcie miłosierni, albowiem wtedy miłosierdzia dostąpicie i będziecie mogli w pokoju serca pójść na spotkanie z Chrystusem w domu Ojca, który był i jest Miłosierny.
„Łatwo zauważyć, że cała historia zbawienia jest przede wszystkim historią

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Animator 8

Nasz                                                                            Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck   
  tel. (58) 674 14 29    http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   
-
                                Styczeń/Luty 2017  Nr. 8

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
W dniach 13-15 stycznia 2017 roku, który powinniśmy przeżyć pod hasłem: Idźcie i głoście spotkaliśmy się na pierwszym tegorocznym Skupieniu dla animatorów diecezjalnych i parafialnych. W piątek na rozpoczęcie naszych dni Skupienia w konferencji wstępnej nawiązaliśmy do Ewangelii św. Jana o Słowie, z liturgii słowa na Boże Narodzenie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga… Wszystko przez Nie się stało,… ASłowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, jak pisze św. Jan apostoł w Prologu do swojej Ewangelii.
W piątkowej homilii powiedziałem m.in.:
„Jeszcze na wstępie do naszych rozważań, chciałbym dodać, że tak naprawdę całe Pismo święte dotyczy mocy Bożego Słowa. Na samym początku w Księdze Rodzaju czytamy, że cały świat został stworzony na Słowo Boga Ojca, a w NT, Jezus nauczał słowem wypowiadanym, słowem z mocą działał, o czym też będzie mowa w dzisiejszej Ewangelii, oraz sam był Słowem. – Obserwując Jego życie codzienne, można było się uczyć tak żyć, aby podobać się Bogu, a w końcu zostać zbawionym – czyli szczęśliwym na wieki, a więc Błogosławionym.
– To o Słowie Bożym, ale przecież i my mamy iść i głosić. Zatem i nasze słowo ma moc, a jaką to zależy od nas i od łaski Bożej oraz od tych, do których kierujemy słowo. Mamy przecież piękną przypowieść o siewcy, która nam wyjaśnia, dlaczego zasiane słowo, nie zawsze przynosi najdoskonalszy plon, choć siewca – Bóg, był, jest, i będzie najdoskonalszy.
Zatem jakie znaczenie ma nasze słowo? – Czy w ogóle warto mówić? – Jak mówić?”
Z tematem harmonizowało Słowo życia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne..., (Hbr 4,12a).
Dalej uświadomiliśmy sobie jak wielką moc ma słowo Chrystusa, na mocy Ewangelii o paralityku spuszczonym przez dach. Podczas homilii zwróciłem uwagę na determinację owych czterech ludzi, „którzy nie mogąc dostać się drzwiami, odkryli kawałek dachu, aby spuścić łoże z paralitykiem. Co nimi powodowało? – Bez wątpienia współczucie dla chorego, będące motywem szukania sposobuuzdrowienia. Jak głęboko musieli wierzyć, że to właśnie Jezus jest tym najlepszym, niezawodnym lekarzem, który może dokonać cudu uzdrowienia.
– A Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy, potem dodał: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. No właśnie. Łatwiej uwierzyć, jeśli się coś widzi. Łatwiej uwierzyć w cud dotykalny, materialny niż w to, co się dzieje w skrytości serca między Bogiem, a człowiekiem. Nam łatwiej uwierzyć w to, co możemy rozpoznać za pomocą pięciu zmysłów, niż w to, co mówi nam serce. Trudniej uwierzyć w Bożą miłość. – Pewnie dlatego przed konfesjonałami tak mało ludzi, gdy tymczasem mogłoby być jak w domu, w którym był Jezus – tak wielu, że trudno było wejść drzwiami. Może też nam brak wiary, a więc też odwagi, by powiedzieć słowa, które odniosą zewnętrzny skutek uzdrowienia, aby także inni uwierzyli. Jednak tylko w ręce kapłanów, Bóg złożył moc odpuszczania grzechów, która ma skutek o wiele ważniejszy niż uzdrowienie ciała, bo skutek trwający wiecznie. Każdy z nas jednak może spełniać rolę owych osób z Ewangelii, które z wielką determinacją przyniosły paralityka do Jezusa, aby go uzdrowił. – Można doprowadzać dosłownie, jak też modlitwą”.
W kolejnym dniu przeszliśmy do tematu roku jaki obecnie mamy w naszej WKC, a którym są Błogosławieństwa Jezusa z Kazania na Górze. W tym miesiącu omawiamy czwarte Błogosławieństwo: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5,6).
Natomiast z Ewangelii o powołaniu celnika Mateusza na ucznia Jezusa i jednego z czterech Ewangelistów wyciągnęliśmy też wnioski właściwe dla siebie, tzn. dla nas jako misjonarzy i animatorów WKC. Warto przypomnieć, że w tamtych czasach celnicy byli pogardzani przez Żydów i uważani za obywateli gorszej kategorii, a nawet za zdrajców narodu z powodu egzekwowania pieniędzy od Żydów na rzecz okupanta.
„Między innymi Ewangelia ta pokazuje, że człowiek staje się naraz pięknym i dobrym, jeżeli spojrzymy na niego oczami miłości, oczami Boga, niezależnie od tego, co inni o nim myślą i mówią. Chrześcijanin, a tym bardziej animator, czy członek WKC, powinien traktować drugiego człowieka trochę na kredyt wierząc, że to dobro kiedyś w nim zaowocuje. Miłość rodzi dobro i pomaga drugiemu wzrastać, jak rosa i słońce roślinom. Właśnie tak patrzył na człowieka Jezus w przytoczonym fragmencie Ewangelii. Potrafił wydobyć z celnika Lewiego, to co w nim najpiękniejsze. Potrafił pokazać, że może być nie tylko dobry, ale może nawet być Jego uczniem, apostołem, który kiedyś wiernie spisze Ewangelię, od której rozpoczyna się Pismo Święte NT”.
Następne chwile naszego Skupienia przebiegały w świątecznym nastroju. Tradycyjnie w styczniu dzielimy się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa na nowy rok, przebaczając sobie i zapominając o tym co było złe, aby doświadczyć tego o czym mówił św. Paweł w Liście do Kolosan: Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża (Kol 1,12-20).
Dni Skupienia zakończyliśmy mszą niedzielną przyjmując z radością trzy nowe osoby do naszej WKC. Wszystkim czytelnikom Naszego Animatora,a szczególnie nowym członkom życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, radości, wierności powołaniu i świętości.

NAJBLIŻSZE TERMINY
29.01.2017– Spotkanie Opłatkowe WKC w parafii pw. Opatrzności Bożej w Szczecinie. Msza św. –godz. 13.30. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe (diec. szczecińska)
05.02.2017 Niedziela Misyjna w parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Olsztynie. Msze św. 7.00; 8.30; 10.00; 11:30 ; 13:00; 18:00(diec. warmińska)
11-12.02.2017 –Spotkanie Rady Krajowej WKC z Radami Podregionów w Domu Misyjnym w Ożarowie Mazowieckim
18.02.2017 Skupienie WKC w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Początek Skupienia – godz. 14.00 (diec. warmińska)
19.02.2017 Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie(diec. warmińska)
24-26.02.2017 Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych i wszystkich chętnych

                                             Ks. Andrzej Szymański, CPPS