czwartek, 30 listopada 2017

Animator nr 14

Nasz   Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
                               Listopad 2017  Nr. 14
Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 24.11-26.11.2017 w naszym Domu Misyjnym w Swarzewie odbyło się Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, którego głównym tematem była EUCHARYSTIA. Tym razem w Skupieniu wzięło udział wiele osób, bo nasze spotkanie zbiegło się z nominacją animatorów na wszystkich jej szczeblach, krajowym, diecezjalnym, jak i parafialnym. Były więc rozmowy, dyskusje, ale także piękne świadectwa pracy animatorów w naszym podregionie, co miało swoje potwierdzenie na mszy św. kończącej skupienie, kiedy to 6 nowych osób poprosiło o wstąpienie do WKC. Warto podkreślić, ze podczas poprzedniego Skupienia przed miesiącem, wstąpiło 5 osób. Nowe powołania są dla nas wszystkich wielką radością, bo to oznacza, że to co robimy podoba się Panu Bogu i dodaje entuzjazmu do dalszej pracy.

Słowo życia:Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40), którym staraliśmy się żyć podczas Skupienia, mówiło właściwie wszystko o sensie i celu naszej pracy. 
Znaczy to, że wszystko co robimy, powinniśmy robić tak jakbyśmy robili to dla samego Chrystusa, mając świadomość, że Jezus wszystko widzi i wie, czy to co robimy, czynimy z miłością, mając zawsze czyste intencje, a nie dla jakichkolwiek innych celów. A to znaczy, że nasza praca w WKC, ma sens tylko wówczas, gdy staramy się innym przybliżać Chrystusa, który nas Krwią Swoja odkupił.
Teraz przytoczę fragment mojej homilii na rozpoczęcie Skupienia.
„Kochani Bracia, Kochane Siostry; Kochani Animatorzy WKC!
Serdecznie witam Was na tej Eucharystii rozpoczynającej czas naszego Skupienia. To Skupienie ma szczególną wagę, gdyż niektórzy z Was zakończą swą dotychczasową pracę animatorów w swych diecezjach, lub parafiach, inni zaś ją rozpoczną. Jednym już teraz składam serdeczne podziękowanie za ich trud włożony w prowadzenie WKC na swym terenie, a innym z serca błogosławię na przyszłe lata pracy.
Niech sam Bóg Was prowadzi.
Doświadczonych animatorów, którzy właśnie teraz kończą swą kadencję, gorąco proszę, aby służyli pomocą, a głównie radą tym, którzy po raz pierwszy zaczną kontynuować rozpoczęte dzieło, aby jak mówił św. Kasper, żadna kropla Krwi Chrystusa nie była przelana daremnie. Tak się złożyło, a raczej Pan to sprawił, że spotykamy się właśnie teraz, gdy kończy się rok liturgiczny już w najbliższą niedzielę, a rozpocznie nowy, w polskim Kościele pod hasłem Ducha Świętego, czyli tej Osoby Boskiej, która jest nam dana po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, aby nas prowadziła przez życie, a przede wszystkim, by prowadziła cały Kościół, a w nim ożywiała sakramenty święte. To właśnie dzięki temuż Duchowi, słowa konsekracji podczas mszy św. mają sprawczą moc przemiany chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa.
To dzięki Duchowi Świętemu, Jezus jest wciąż obecny w Kościele i przez tę Osobę, Bóg działa w nim na bieżąco.
Zatem też nie przypadkowo spotykamy się dzisiaj w czasie, gdy 2 lata temu były dokładnie te same czytania. Widocznie są one dla nas bardzo ważne. Jak już mówiłem na początku, najbliższa niedziela Chrystusa Króla Wszechświata kończy ten rok liturgiczny, który minął pod hasłem: Idźcie i głoście. Niedzielna Ewangelia w tym roku będzie mówiła o sądzie ostatecznym na końcu tego świata, kiedy Chrystus Król przyjdzie sądzić żywych i umarłych...
Najpierw oddajmy jednak głos papieżowi Franciszkowi, który w tym miesiącu rozpoczął w ramach audiencji środowych na Placu św. Piotra, nowy cykl katechez poświęconych Eucharystii, a to jest właśnie głównym tematem naszych rozważań podczas tego Skupienia.
„Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuujemy cykl katechez o Mszy św. Aby zrozumieć piękno Eucharystii pragnę zacząć od bardzo prostej sprawy: Msza św. jest modlitwą, co więcej jest modlitwą par excellence, najwspanialszą, najbardziej wzniosłą, a zarazem najbardziej "konkretną". Jest to bowiem spotkanie miłości z Bogiem poprzez Jego Słowo oraz Ciało i Krew Jezusa.
Ale najpierw musimy odpowiedzieć na pewne pytanie. Czym jest naprawdę modlitwa? Jest to przede wszystkim dialog, osobista relacja z Bogiem, a człowiek został stworzony jako byt relacyjny, który znajduje swoje całkowite spełnienie wyłącznie w spotkaniu ze swoim Stwórcą.
Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, jest także umiejętnością przebywania w milczeniu. W dialogu są obecne chwile milczenia. Milczenia razem z Jezusem.
Droga życia prowadzi do spotkania z Panem. Księga Rodzaju stwierdza, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest Ojcem i Synem oraz Duchem Świętym, doskonałą relacją miłości, która jest jednością. Z tego  możemy zrozumieć, że wszyscy zostaliśmy stworzeni, aby wejść w doskonały związek miłości, w nieustannym dawaniu siebie i przyjmowaniu siebie, aby w ten sposób znaleźć pełnię.
Zatem także Chrystus kiedy powołuje swoich uczniów, wzywa ich, aby byli z Nim. To jest zatem największa łaska: móc doświadczyć, że Msza św., Eucharystia to czas uprzywilejowany, by przebywać z Jezusem, a przez Niego z Bogiem i z braćmi”. (Watykan – katecheza środowa, 15.11.2017 r.) Tyle papież Franciszek.

PODZIĘKOWANIE

Pragnę wszystkim animatorom pełniącym swoją funkcję zarówno na szczeblu krajowym, diecezjalnym jak parafialnym z całego serca podziękować za dotychczasową służbę w winnicy Pańskiej jaką jest też Wspólnota Krwi Chrystusa i życzyć wam, aby Pan Bóg zawsze był Waszym szczęściem i radością. Tym animatorom, którzy dalej będą pełnić swoje funkcje jak i tym, którzy po raz pierwszy podejmą się tej roli życzę, Bożego błogosławieństwa, mocy Ducha Świętego, aby cieszyli się dobrymi owocami swojej pracy.

CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE

Tegoroczne Czuwanie Jasnej górze odbędzie się z soboty 9 na niedzielę 10 grudnia. Podregion Swarzewski godzinę czuwania poprowadzi od 23.00 do 23.55. Temat naszego Czuwania: 140 – lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Apel jasnogórski poprowadzi – ks. Bogusław Witkowski, a konferencję wstępną wygłosi ks. Andrzej Szymański


SKUPIENIA ANIMATORÓW W DOMU MISYJNYM W SWARZEWIE W 2018 ROKU

26-28.01.2018; 06-08.04.2018; 08-10.06.2018

                                                    Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz