środa, 1 listopada 2017

Animator 13

DSC00812                                                     Nasz                                                     Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                                                                                       http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                                                               tel. (58) 674 14 29
-
                               Październik 2017  Nr. 13


Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 13-15.10 br. w Swarzewie odbyło się Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, oraz wszystkich chętnych rozpoczynających nowy rok formacyjny 2017/2018. Warto przypomnieć, że tematem tego roku formacyjnego jest Reguła życia wg Statutów Regionu Polskiego WKC. Podczas tego Skupienia rozważaliśmy temat związany ze Słowem Bożym i odpowiedzią na to Słowo w praktyce życia codziennego. Po raz kolejny zaskoczył nas Duch Święty, który poprzez zachwyt pewnej kobiety słuchającej słów Jezusa, które wyraziła w słowach: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś, otrzymała od Niego odpowiedź nie tylko dla siebie, ale dla ludzi wszystkich pokoleń aż do końca świata: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,27-28). Właśnie te słowa przyjęliśmy jako Słowo życia na czas naszego Skupienia, gdyż  mocno harmonizowały z aktualnym tematem.
Oto fragment konferencji na temat Słowa Bożego.  
„Ciekawą refleksją na ten temat dzieli się ks. prof. Waldemar Chrostowski, mówiąc, że: Czytając księgi święte,Żydzi nie czynią tego pod kątem weryfikowania ich od  strony historycznej, lecz sytuują siebie w długim łańcuchu pokoleń tych, którzy Biblię otrzymali i uznali za drogowskaz i pokarm dla swojego życia. Żyd nie docieka, którędy Izraelici wychodzili z Egiptu, lecz przeżywa tekst biblijny, jakby sam stamtąd teraz wychodził. Cześć i miłość do Biblii idą w parze z przekonaniem, że jest ona głęboko i wszechstronnie prawdziwa, nie w tym znaczeniu, że można ją poddać całościowej weryfikacji, swoistej historycznej lustracji, lecz dlatego, że wydaje ona błogosławione owoce w życiu tych, którzy ją czytają i objaśniają (Bóg, Biblia, Mesjasz – rozmowa z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, str. 416)
W naszej regule też chodzi o to, aby Pismo Święte przeżywać i wprowadzać w życie codzienne tak, aby przynosiło konkretne, błogosławione owoce.
W tym miejscu warto przypomnieć, że nasze zgromadzenie CPPS jak również WKC, ma obowiązek żyć w jedności z całym Kościołem Katolickim, którego głową na tej ziemi, jest kolejny następca św. Piotra, a więc papież. Teraz papież Franciszek i jego wskazania, powinny być dla nas bardzo ważne i wypełniane.
W odniesieniu do tego tematu, można przyjąć zalecenie papieża, aby każda osoba wierząca posiadała Pismo Święte, nosiła je przy sobie, czytała i rozważała. To właśnie coś takiego, jak w naszej Regule. Trudno rozważać Pismo Święte nie posiadając go. Trzeba by więc zwrócić uwagę, na jeszcze bardziej sumienne przykładanie się do poznawania tegoż Pisma i wprowadzania w życie codzienne. Jak bowiem można by pójść za Jezusem nie znając Go? – Któż inny mógłby lepiej przekazać informacje o Nim, niż On sam? – A to, co mówi Jezus o sobie słowem, czynem i własnym życiem, mamy opisane właśnie w Ewangeliach, z których trzy są tzw. synoptyczne, czyli opisujące Jezusa pod tym samym kątem, treścią zbliżone do siebie. Czwarta zaś Ewangelia wg św. Jana jest nieco inna, gdyż bardziej niż inni Ewangeliści, Jan zwraca uwagę na mowy Jezusa.Skoro tematem kluczowym dla nas jest dziś słowo, to warto podać jego znaczenie, aby nie było nieporozumień.
SŁOWO, a w języku greckim – LOGOS, zaś w. j. hebr. DABARwystępuje wielokrotnie w Biblii. Wtedy zgodnie z mentalnością całego Wschodu, dwie cechy były znamienne dla pojęcia słowa. Tam SŁOWO i RZECZYWISTOŚĆ są ze sobą związane w sposób tak nierozłączny, że w języku hebrajskim rzeczownik dabaroznacza zarówno słowo (opowiadanie, polecenie) jak i rzecz (rzeczywistość, sprawa). Zatem nie ma słowa, które nie mogłoby być rzeczywistością, i nie ma rzeczywistości, którą można by przedstawić bez użycia słowa.
Ponadto znaczeniowo są ze sobą również nierozłącznie powiązane SŁOWO i DZIAŁANIE: mówić – to działać, co jest prawdą zwłaszcza w odniesieniu do Boga, który stwarza świat za pomocą słowa” (Xavier Leon-Dufour – Słownik Nowego Testamentu).

SKUPIENIE ANIMATORÓW DIECEZJALNYCH I PARAFIALNYCH – 24-26.11.2017

Podczas listopadowego Skupienia będą wręczane nominacje dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, a także podziękowanie dla tych, którzy dotychczas pełnili lub dalej będą pełnić tę funkcję. Zapraszamy zatem wszystkich Animatorów.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę organizowaną przez WKC Podregionu Swarzewskiego do Włoch w dniach 26.05 – 04.06.2018.  Cena – 2295 zł + 160 EUR na koszty związane z realizacją programu (wstępy do muzeów, obiektów zabytkowych itp. ) 
Chętni do wyjazdu mogą się zgłaszać bezpośrednio do mnie (tel.: 694 451 256) lub do swoich Animatorów.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

KAHLENBERG * WIEDEŃ * PADWA * WENECJA * ASYŻ * RZYM * WATYKAN * MENTORELLA * MONTE CASSINO * NEAPOL *
POMPEJE * SAN GIOVANNI ROTONDO * LANCIANO * MANOPPELLO * LORETO * VELEHRAD

NAJBLIŻSZE TERMINY

17.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku na Żabiance. Różaniec – godz. 18.00. Msza św. – godz. 18.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. gdańska)
19.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC(diec. koszalińsko-kołobrzeska)
20.10.2017 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Katarzyny – Starogard Gdański. Różaniec – godz. 17.00. Msza św.  – godz.17.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. pelplińska)
21.10.2017– Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – godz. 15.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. elbląska)
22.10.2017Odpust parafialny św. Kaspra w parafii Świętej Trójcy w Gdyni, godz. 10,00
22.10.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Wojciecha – Olsztyn (diec. warmińska)
22.10.2017Odpust parafialny św. Kaspra w parafii św. Wojciecha–Olsztyn. Msza św. –godz. 15.00. (diec. warmińska)
23.10.2017Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii św. Józefa – Olsztyn. Msza św. – godz. 15.00. (diec. warmińska)
26.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. toruńska) 
28-29.10.2017 –odpust Św. Kaspra, skupinie parafialne i niedziela misyjna w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie
05.11.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Andrzeja Boboli – Sopot (diec. gdańska)
24-26.11.2017Skupienie dla animatorów

                                                    Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz