wtorek, 26 stycznia 2016

NASZ ANIMATORNasz Animator
                                               Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
                            Dom  Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                  http://wkcswarzewo.blogspot.com/                http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com
                 /tel.    (58) 674 14 29

                        Styczeń 2016  Nr. 3

Drodzy Bracia i Siostry!
Jesteśmy po kolejnym Skupieniu dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, a także dla wszystkich chętnych, które miało miejsce w naszym Domu Misyjnym w Swarzewie w dniach 22-24 stycznia nowego już 2016 roku. Tym razem nasze spotkanie przebiegało w uroczystej atmosferze, bowiem zbiegło się z 15-leciem mojego kapłaństwa. Jestem wdzięczny Bogu, że swoją rocznicę kapłaństwa mogłem przeżywać właśnie z Wami najbliższymi mi osobami ze Wspólnoty Krwi Chrystusa, bowiem krótko po święceniach kapłańskich, zostałem delegowany do pracy duszpasterskiej jako moderator WKC w podregionie zamojskim, gdzie pracowałem przez 5 lat, a potem przez 2 lata w kolejnym podregionie w Ożarowie Mazowieckim. Następnie przez 5 lat pracowałem w Niemczech, gdzie również 3 lata posługiwałem tamtejszej Wspólnocie Krwi Chrystusa przy Sanktuarium Czarnej Madonny w Baumgärtle przy którym znajduje się również nasz dom misyjny. Teraz jestem tutaj z Wami w Swarzewie i cieszę się, że możemy ubogacać się naszą wiarą przez wspólne organizowanie różnych spotkań, skupień i rekolekcji by głosić dobrą nowinę w duchu św. Kaspra, naszego założyciela, któremu tak bardzo zależało,
aby żadna kropla krwi Chrystusa nie została przelana nadaremnie. Za wszystkie wyrazy życzliwości, dobre słowo, a przede wszystkim modlitwę z serca Wam dziękuję i obiecuję, że zrobię wszystko, aby czas dany nam przez Boga w naszej winnicy jaką jest WKC był przeżyty jak najowocniej.  
Przypomnijmy sobie, że nowy 2016 rok upływa w Kościele katolickim na całym świecie pod hasłem Bożego Miłosierdzia. My natomiast oprócz tego tematu podczas naszego Skupienia kontynuowaliśmy temat roku formacyjnego Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce, jakim jest: Rozeznawanie woli Bożej. Wypełnianie woli Bożej jest przecież istotą naszego życia chrześcijańskiego, dlatego też na tym skupieniu staraliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: Jak rozumieć Wolę Bożą w trudach codziennego życia? Tak właśnie brzmiał temat tego spotkania, jako jeden z tematów cząstkowych.
Uświadomiliśmy sobie, że łatwo jest wypełniać wolę Bożą, gdy wszystko w miarę dobrze się układa, gdy żyjemy w Bożej obecności i nic nam nie zagraża, a nawet często przez Boga jesteśmy wysłuchiwani. Wtedy łatwo przyjąć nam słowa św. Pawła: Radujcie się zawsze w Panu (…) Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!(Flp 4,4-5). Trudniej jest gdy dotyka nas ósme błogosławieństwo: Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami (Mt 5,11-12).
Ostatnio sporo czasu byłem na spotkaniach opłatkowych w różnych miejscowościach naszego Podregionu. Sporo się dowiedziałem, wiele problemów zauważyłem, wiele doświadczeń mi przekazano. Dzięki tym spotkaniom wzajemnie się ubogaciliśmy. Jeden ważny wniosek szczególnie mocno wypływa z tych spotkań.
Otóż wskazuje na wielkie dobro płynące ze spotkań w grupach tygodniowych. – Wspólna modlitwa niejednokrotnie wysłuchana, bycie razem w grupie pozwalającej się otworzyć i mówić na temat wiary, prostym, normalnym językiem, dzielić się doświadczeniami Boga w życiu, wzbogacać i umacniać wiarę, wzrastać w dobrym krok po kroku dzięki Słowu życia, wspólnie doświadczać obecności Chrystusa zgodnie z ewangelią. I wiele innych pozytywnych skutków spotkań w grupach Wspólnoty Krwi Chrystusa przedstawili mi ich członkowie. Te nasze wspólnoty, małe grupki są takimi schronami przed pociskami diabła, są też miejscem ukojenia duchowego dla serc poranionych przez zło otoczenia w rodzinach i wszędzie tam, gdzie trudne sytuacje są przyczyną załamania, a nawet rozpaczy. W nich można leczyć rany, aby na nowo uwierzyć w zwycięstwo dobra nad złem, Boga nad szatanem. Chodzi też o to, aby uwierzyć w sens cierpienia, które połączone ze zbawczym cierpieniem Jezusa na krzyżu może wydać wspaniałe owoce, podobnie jak mówił św. Paweł: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24).
Zatem myślę, że warto czasem zrezygnować z formalizmów, nadmiernych wymagań, sprawdzianów, ocen, na rzecz upowszechniania naszych wspólnot, aby spełniało się pragnienie św. Kaspra, żeby jak najwięcej dusz skorzystało z odkupieńczej mocy Krwi Zbawiciela, aby też dzielić się dobrem, które Bóg złożył w nasze ręce poprzez charyzmat Krwi Chrystusa. W różny sposób powołuje Bóg do WKC. Znam np. osoby, którym najpierw spodobał się nasz krzyżyk, a w trakcie spotkań rozmiłowały się w naszej metodzie pracy nad sobą, w naszej drodze do zbawienia. Inni odnaleźli się w którejś z tajemnic naszego Różańca do Krwi Chrystusa i dzięki temu zostali z nami. Jeszcze inni doświadczyli mocy działania Słowa życia, a jeszcze inni zaspokoili swą potrzebę bycia razem w obecności Chrystusa. Myślę, że nie mam oceniać, odrzucać, weryfikować wg własnych zamysłów, ale każdego przyjmować jako tego, którego do nas przysłał Bóg. Niech Krew Chrystusa czci, przyjmuje jak najwięcej osób. Zamiast sztucznie zamykać drzwi przed ludźmi, otwórzmy je na oścież. Przecież Jezus wybranych miał mało, ale nauczał i uzdrawiał wielu nie pytając o nic więcej jak tylko o wiarę lub o miłość.
Niech Krew Chrystusa leczy rany ludzkich serc i niech je przemienia w świecie, w którym coraz trudniej odnaleźć siebie, odnaleźć Boga i dostrzec jasno granicę między dobrem a złem.

NAJBLIŻSZE TERMINY

10-14.02.2016 – Rekolekcje Wielkopostne w parafii pw. św. Mateusza w Bydgoszczy (diec. bydgoska). Temat rekolekcji: Krew Chrystusa w życiu chrześcijanina.
20.02.2016 – Skupienie WKC w parafii św. Jerzego w Kętrzynie (diec. warmińska). Początek Skupienia – godz. 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Msza św. ku czci krwi Chrystusa o uzdrowienie duszy i ciała. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Spotkanie w salce – Konferencja.
27.02.2016 – Spotkanie z Radą Krajową animatorów i moderatorów podregionów WKC w Domu Misyjnym w Ożarowie Mazowieckim
05-09.03.2016 – Rekolekcje Wielkopostne w parafii pw. św. Anny i Szczepana w Barczewie (diec. warmińska)
12.03.2016 – Skupienie WKC w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Początek Skupienia – godz. 13.00. Konferencja. 15.00 – Msza św. ku czci krwi Chrystusa o uzdrowienie duszy i ciała.  (diec. elbląska)
13-16.03.2016 – Rekolekcje Wielkopostne w parafii pw. św. Fabiana i Sebastiana w Szczuce (diec. toruńska).
19.03.2016 –Odpust Świętego Józefa w Domu Misyjnym w Swarzewie.

Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz