poniedziałek, 1 września 2014

Temat Formacyjny w WKC rok 2014/15

Dziękczynienie za Syna Bożego, który nas Krwią Swoją Odkupił
Katechezy miałyby dwie części w pierwszej teoretycznej(istota wykładu) w drugiej praktycznej wspólna modlitwa dziękczynienia.
Z Zebrania Krajowego WKC 2014 r - propozycja Podregionu Swarzewskiego
Podtematy:
1.      Dziękczynienie za  Odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie x.bw(wrzesień)
2.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w pierwszej tajemnicy(Ożarów Maz. październik)
3.       Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w drugiej tajemnicy(Częstochowa- listopad)
4.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w trzeciej tajemnicy(Łabunki- grudzień)
5.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w czwartej tajemnicy(Ozarów Maz.-styczeń)
6.       Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w piątej tajemnicy (Rada Krajowa-luty)
7.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w szóstej tajemnicy(Czestochowa-marzec)
8.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w siódmej tajemnicy(Łabunki-kwiecień)
9.      Dziękczynienie za Rodzinę Krwi Chrystusa (Wspólnotę Krwi Chrystusa, Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa Inne Zgromadzenia) (X.bw maj)
10.  List podsumowujący rok formacyjny(każdy członek WKC pisze do Ojców Podregionu)
-Jakie są owoce w moim życiu po przerobieniu tematów roku formacyjnego
Ad 1. Dziękczynienie za  Odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie
1.      Co to znaczy dziękować?
2.      Znaczenie słownikowe słowa.
3.      Wymiar ludzki, (kultura)
4.      Wymiar chrześcijański, (np. po Komunii św.). Dziękować ozn. Oddać w ręce Boga wszystko, to co dobre i to co złe.

Ad 2. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas obrzezania
  1. Wykładnia Kościoła (Pismo św. Katechizm Kościoła Katolickiego i dokumenty papieskie) o wartości życia ludzkiego.
  2. Jak konkretnie WKC ma się  włączać w obronę życia (zob. Statuty WKC)
  3. Dziękczynienie za życie od poczęcia do naturalnej śmieci, modlitwa w intencji obrony życia i o czystość serca.
Ad 3. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas modlitwy w Ogrójcu.
1.      Samotność Jezusa w Ogrójcu i rola samotności w moim życiu
2.      Rodzaje modlitwy(uwielbienia, dziękczynna, przeproszenia, prośby)
3.      Struktura prawdziwej modlitwy (wewnętrzna i zewnętrzna)
4.      Piszemy w grupach modlitwę dziękczynną i uwielbienia. Na zakończenie wybrane osoby modlą się ze wszystkimi.
5.      Uszczegółowić modlitwę do Krwi Chrystusa
Ad 4. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas biczowania
1.      Jezusowe cierpienia podczas biczowania(fizyczne i duchowe).
2.      Rola  grzechu i zranień w moim  życiu - dziękczynienie za nie.
3.      Piszemy do osobistego wykorzystania na adoracji Najśw. Sakramentu modlitwę o uzdrowienie ze zranień. W modlitwie  dziękujemy Bogu za nasze zranienia.
Ad 5. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas cierniem koronowania
  1. Rola autorytetów i dziękczynienie za nie (dziękczynienie za rodziców i nasze autorytety)
  2. Istota autorytetu Jezusa(służba innym, bycie darem)
  3. Odpowiedź na pytanie: Kto był dla mnie autorytetem przez lata mojego życia?
  4. Modlitwa dziękczynna za autorytety nasze i za to , abyśmy my byli autorytetem dla innych.
Ad 6. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas drogi krzyżowej
  1. Zauważyć wysiłek wierności Jezusa na drodze krzyżowej
      2.Wysiłek wierności wybranej drodze powołania małżeńskiego, kapłańskiego, zakonnego,   świeckiego.                                
      3. Świętość jako cel drogi powołania chrześcijańskiego.
      4. Dziękujemy na modlitwie za trudności naszego powołania i prosimy o wytrwanie w wierności.
Ad 7. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas ukrzyżowania
      1.Sens i rola cierpienia i krzyża w życiu Chrześcijanina
      2.Zwycięska pokora Chrystusa w ukrzyżowaniu.
      3. Podziękowanie na modlitwie za upokorzenia, cierpienia, krzyże i choroby naszego życia.
Ad 8. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas przebicia boku Jezusa włócznią
     1.Znaczenie teologiczne przebicia boku Jezusa włócznią.
     2.Kościół jako wspólnota wiary przekazanej nam przez apostołów
     -Istnieją ataki na jedność K-la od zewnątrz
     -Istnieje obojętność, brak jedności
     3. Kościół zbudowany z ludzi niedoskonałych dążących do świętości.
     4. Modlitwa dziękczynna za Kościół za Jego blaski i cienie.
 Ad 9. Dziękczynienie za Rodzinę Krwi Chrystusa (Wspólnotę Krwi Chrystusa,  Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa Inne Zgromadzenia)
1.      Krótka historia WKC i CPPS i innych wybranych Zgromadzeń Krwi Chrystusa
2.      Najważniejsze postacie reprezentujące te Zgromadzenia
3.      Dziękczynienie za charyzmat i duchowość
4.      Dziękczynienie za realizację charyzmatu i duchowości tu i teraz.

Ad 10. List podsumowujący rok formacyjny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz