sobota, 23 listopada 2013

Dzień skupienia dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa

Nowi członkowie WKC wzmocnili diecezje: koszalińsko-kołobrzeską, elbląska i gdańską.
Rada Podregionu Swarzewskiego
Nowi animatorzy, od lewej: Teresa Kujawska, Halina Hadziewicz (osoba pierwszego kontakty), Lucyna Malec, Zenona Burczyńska, Helena Połujańska, Teresa Dynak i Halina Zielonka.
Uczestnicy dnia skupienia WKC w listopadzie 2013 r.
W dniach 22-24.11.2013 r w Swarzewskim domu rekolekcyjnym odbyły się dni skupienia Wspólnoty Krwi Chrystusa dla animatorów. Pogłębialiśmy temat pojednania "Mój święty bunt". 

W niektórych diecezjach pojawili się nowi animatorzy diecezjalni, których serdecznie witaliśmy. 
Dziękujemy też bardzo, bardzo serdecznie animatorom z Torunia, 
a szczególnie Krystynie Tańskiej za Jej trud w prowadzeniu diecezji przez 15 lat.
Dziękujemy Bogu za nowych animatorów w diecezji toruńskiej, warmińskiej,
w diecezji szczecińsko-kamieńskiej
i za to że jest nadzieja na animatora w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Dziękujemy za nowego animatora parafialnego
w Biedrusku diecezja poznańska Marlenę Czupryniak. 
Dziękujemy Bogu za drugiego animatora Podregionu Swarzewskiego, bo oto zostały wysłuchane dziesięcioletnie modlitwy Heleny Połujańskiej.
Cieszymy się, że Podregion otrzymał pomoc w osobie Lucyny Malec.  
Życzymy wszystkim animatorom wielu, wielu Łask Bożych.

Do zobaczenia na czuwaniu nocnym w Częstochowie na Jasnej Górze 14/15.12.2013 r. 
no i na następnym dniu skupienia formacyjnym od 21-23 lutego 2014 roku.
Pozdrawiam w Krwi Baranka !
ks. Bogusław CPPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz