piątek, 5 lutego 2010

III temat formacyjny: Miłość wznosi (modlitwa)III temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość wznosi (modlitwa) -
                                                               
Słowo Życia: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

Rozważanie wspólne: Mt 25, 31-46

Po rozważeniu ducha ubóstwa, czyli miłości, która jest komunią, rozważamy temat miłości, która promieniuje, czyli apostolstwo. Dziś pogłębiamy temat miłości, która wznosi.

Pismo św. i teologia.

1.Czym jest modlitwa? Jest rozmową, dialogiem z Bogiem, w którym powinniśmy pozwolić najpierw mówić  Panu Bogu. W tym dialogu także ważnym jest, byśmy sami mogli się wypowiedzieć i być pewni, że bóg nas wysłucha jeśli taka jest jego Wola.
- Na początku dobrej modlitwy potrzeba uświadomić sobie obecność Boga, że On Jest, że jest Osobą, i że mnie osobiście słucha.
- Warto sobie przypomnieć, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo.[1] Jako obraz Boga staje
na modlitwie przed Stwórcą. Człowiek może uciekać przed modlitwą, może nie przychodzić do Boga, lecz wtedy staje się mniej człowiekiem, mniej sobą. Przecież wyszedłem z „rąk” Boga i na modlitwie wracam do Niego czując się jak przysłowiowa ryba w wodzie, jak dziecko przy matce.
- Jaka może być modlitwa w sensie negatywnym?
a. ilościowa
b. faryzejska(faryzeusz i celnik)
c. egoistyczna(szukam tylko przeżyć uczuciowych)
d. niewłaściwa- bez gotowości Woli Bożej(Jesus w Ogrójcu)
e. pogańska(„zmusić” bóstwo do pełnienia woli człowieka).

2.Teraz chciałbym otworzyć Pismo św. I tam szukać odpowiedzi na temat: Czym jest modlitwa? Jak dobrze się modlić?

a.      Mt 6,14-15 mówi o niezbędnym warunku, który trzeba spełnić stając na modlitwie, by ona była prawdziwą. Chodzi o przebaczenie tym, którzy nas zranili, chodzi o przebaczenie sobie, Bogu…
b.      Mt 7,7-11 pokazuje sposób na osiągniecie skuteczności modlitwy i zachęca do nadziei słowami: proście, szukajcie, kołaczcie.
c.      J 4, 23 mówi, że prawdziwa modlitwa to modlitwa serca, w Duchu i Prawdzie. To modlitwa w Duchu św. – Żywej Wodzie.
d.     J 16, 23-25 mówi, że modlitwa w Imię Jezusa to moc przeogromna. „Do tej pory o nic nie prosiliście w Imię Moje: proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” 
(J 16, 24).
e.      Łk 11,1-4 Modlitwa Ojcze nasz uczy, że Bóg w naszym życiu ma być na pierwszym
Miejscu („Bądź Wola Twoja…”) a potem nasze sprawy(„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”).
„I odpuść nam nasze winy…” człowiek jako popękany i pobrudzony grzechem obraz Boga prosi o renowację „Ojcze zbaw nas od złego…” – nasze życie jest walką ze złem i złym. Czy jestem przygotowany do tej walki? Do zwyciężania w pokusach (próbach). W spotkaniu ze złem bez modlitwy przegrywam.
f.       Dz 4,31 mówią jakie są owoce stałego przebywania na modlitwie: Przyjecie Ducha
św. I Jego Darów (Ducha Mądrości, Ducha Odwagi, Pokoju, Radości…).
g.      Mk 2 1-12 Znaczenie modlitwy wstawienniczej. Tu chciałbym zatrzymać się chwilę dłużej. Posłuchajmy: „I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przenieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: <<Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy>>”.
Możemy pytać, dlaczego taka kolejność? Przecież koledzy paralityka pragnęli jego fizycznego uzdrowienia z choroby, a nie z jakichś tam grzechów. Przez te kolejność Jezus pokazuje istotę Swojej misji tu na ziemi. On przyszedł tutaj, aby uwolnić człowieka od grzechu, aby go uzdrowić wewnętrznie i zjednoczyć z Bogiem. I dlatego najważniejszy dar to: rozgrzeszenie, uwolnienie od tego wszystkiego, co odłącza nas od Pana Boga. Najważniejsze jest Królestwo Boże, ono ma być przyjęte. Jeśli przy tym spotkaniu z Jezusem zwracamy się do Niego z głęboką wiarą i autentyczną modlitwą  mogą dokonywać się też cuda(uzdrowienia ciała z nieuleczalnej choroby)[2]. I tak stało się w tej scenie z Jezusem.

3.Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o wierze. Zagraża nam jako ochrzczonym i zapracowanym ludziom powierzchowna wiara, która polegać może na unikaniu grzechów. Wiara w ujęciu Chrystusa, obejmuje całego człowieka, całe jego życie, jego wolę, rozum, uczucia, działania i doznania. W takim ujęciu składa się jak mówi Ks. E. Rogowski z trzech czynników, z faktu, że :
1.      Bóg Jest(nie wolno się na tym czynniku zatrzymać, lecz rozwijać swoją wiarę w kierunku zaufania Bogu i posłuszeństwa wierze). Jk 2,19 mówi: ”Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz- lecz i złe duchy wierzą i drżą”.
2.      Zawierzenia Bogu (nadziei zbawienia) Mt 15,21-28 (kobieta kananejska).
3.      Posłuszeństwa[3] Jk 2,14-19(„Wiara bez uczynków martwa jest…”).
Autentycznie i głęboko wierzyć oznacza nie tylko mieć świadomość obecności Boga, ale także Bogu zaufać, zaufać w Jego słowa i wg tych słów postępować.  Oto dojrzała wiara.
Wierzyć, w ujęciu A. Frossarda to: „Uczyć się myśleć jak Bóg. Akt wiary jest aktem nieustraszonym, najwyższą odwagą duszy, która… woła:<< Dzisiaj wychodzę z siebie, by już więcej nie wrócić!>>”.[4]
Jest zależność pomiędzy wiarą a modlitwą. Jeśli prawdziwie wierzę to otwieram się na głębie modlitwy. Jeśli modlę się autentycznie nie po faryzejsku, to umacniam wiarę.

2.Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK)

Zob. KKK 307, KKK435, KKK520, KKK 728, KKK 764,

„Świeccy, jako poświeceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, Zycie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z Ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają” KKK 901 !!!

4. Św. Kasper del Bufalo

- Do ks. Adriano M. Tarulli – Offida

„Niech Ksiądz ufa w zasługi Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, dozna Ksiądz z tego powodu wielkiego dobra” (List 402)

-Do księdza LUIGIEGO SANTINELLI – Serra S. Quirico

Wiwat Krew Jezusa Chrystusa

Piszę w pośpiechu parę słów, aby ponownie wyrazić mój szczery szacunek i sympatię do Księdza. Cieszę się, że pamięta Ksiądz o mnie w Świętej Ofierze i za taką miłość jestem i zawsze będę wdzięczny.
Św. Kasper pisze o wyjeździe do Tolentino.
„Niech modlitwy pozostaną nieprzerwane oraz niech Ksiądz nie ustaje w odwadze poprzez łaski Drogocennej Krwi Jezusa Chrystusa.” ( List 223) 26 września 1819

5.Wnioski istotne dla nas.

1.      -Modlitwa:
a.      Starać się modlić zawsze przez bycie jak Jezus. Jesteśmy Nim kiedy kochamy.
b.      Modlić  się zawsze ofiarując Bogu nasze czynności i prace codzienne z Tobą i „dla Ciebie, Jezu”
c.      Znaleźć czas na modlitwę
d.     Modlitwa ma mieć naczelne miejsce (zarezerwowane) w ciągu dnia
e.      Wycisz się przed modlitwą
f.       Powtarzaj często jak Jezus: „Abba Ojcze”. (<<Wchodzimy w serce Boga przez tę modlitwę >>)

2.      Medytacja:
a.      Przed medytacją zamknij oczy i skup się
b.     Czytaj ze spokojem fragmenty Pisma św. i książki z dobrych duchowości
c.      Kiedy Duch św. Tobie rozpocznie dialog wewnętrzny zamknij książkę i rozmawiaj z Bogiem, z serca do serca, Adoruj Go, Dziękuj Mu, Pytaj Go, Przepraszaj i Proś o każdą Łaskę.
3.      -Źródłem życia zewnętrznego jest życie intymne z Bogiem, jest bycie tylko z Bogiem.
4.      -Nasza miłość do Boga wzrasta w miarę Miłości do braci. I Miłość do braci wzrasta w miarę mojej Miłości i jedności z Bogiem.
                                                                                                                                            x.bw


[1] Zob. Rdz 1,27.
[2] Por. W. Wermter, O znaczeniu modlitwy wstawienniczej w kontekście ewangelizacji, Żyć Ewangelią 68/2001. S.3-6.
[3] Por. E. Rogowski, Gość Niedzielny,32.83.
[4] A. Frossard, Credo, Paryż, 1983 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz